HubSpot vill sätta stopp för komplicerad webbplatshantering med lanseringen av CMS Hub

Till skillnad från traditionella CMS-system, som blir allt svårare att hantera när verksamheten växer, kan CMS Hub förenkla webbplatshantering genom att det blir möjligt för flera team att samverka på ett samordnat och effektivt sätt.

CMS Hub kommer säljas i två olika varianter, Enterprise och Professional, och kommer att vara tillgängliga från 7 april 2020.

Så här förklarar Hubspot sitt nya verktyg:
CMS Hub är ett komplett system för växande företag. Traditionella innehållshanteringssystem blir mer och mer komplexa när företag växer och behöver utveckla sina webbplatser i linje med det. I många fall kräver även små webbplatsändringar att marknadsförare, IT-team och utvecklare engagerar sig, vilket kan vara en komplicerad och tidskrävande process. När behovet av djupare integrationer, ytterligare domäner och ökad webbplatssäkerhet växer blir situationen ännu mer komplicerad. Med CMS Hub får marknadsförare nu tillgång till verktyg, från dynamisk anpassning till lead generation samt hundratals färdiga integrationer och andra verktyg. Detta gör det möjligt för marknadsförare att lägga till ny funktionalitet när de vill utan att behöva förlita sig på IT-avdelningen. HubSpots infrastruktur ger en säker och stabil miljö, inte minst tack vare sitt globala Content Delivery Network (CDN). Dessutom finns verktyg som individbaserad åtkomsthantering (Enterprise), serveroberoende dynamiskt innehåll (Enterprise), webbplatstema (Professional), flerspråkiga innehållshanteringsverktyg (Professional), lokal webbplatsutveckling som ger användarna frihet att utveckla med de verktyg, tekniker och arbetsflöden de föredrar (Professional) och telefonsupport dygnet runt.

Marknadsförare hos växande företag har många saker att hålla reda på – deras CMS borde inte vara en av dem. De flesta CMS-plattformar som finns tillgängliga idag gör webbplatshantering mer komplicerad och smärtsam ju längre tiden går. De har ett tak för vad de klarar. Men det har inte snabbt växande företag. Jag är glad över att vi med CMS Hub erbjuder användare ett kraftfullt system som tar bort onödiga flaskhalsar, demokratiserar webbhanteringsprocessen och gör det enkelt för företag att göra verklighet av sina idéer, säger Susanne Rönnqvist Ahmadi, VP International Marketing på HubSpot.