HR kan lära mycket av marknadsförare när det gäller att attrahera “lata” ungdomar

Det råder ingen tvekan om att HR och marknadsföring är två helt olika discipliner. De använder olika kanaler och verktyg och har olika målgrupper. Men när det gäller exempelvis employer branding är gränsen inte lika tydlig. Organisationen Företagarnas undersökning om de, enligt deras uppgift “lata ungdomarna”, och den motreaktion vi nu ser, är ett intressant exempel på att företag måste kombinera sin HR och marknadsföringsexpertis för att kunna attrahera unga medarbetare.

Ärlighet och transparens
Företag som försöker kommunicera en bild externt och sedan inte lever upp till den internt blir snabbt avslöjade och den sanna bilden sprids omedelbart via sociala medier. Ett företags värderingar är alltså viktiga för att kunna attrahera rätt personal, men kunder bryr sig också om företagets värderingar. Marknadsföring fokuserar på att påverka den externa bilden och tillsammans med HR kan de också påverka den interna bilden, dvs verkligheten.

HR i sin tur har mycket att lära av marknadsförare när det gäller digitala verktyg, något som ungdomar inte bara är vana vid, utan kräver. Digitala sociala verktyg används alltmer inom organisationer för att skapa engagemang, förbättra samarbete inom arbetsgrupper, för administrativ självbetjäning, kompetensutveckling, community-baserad utbildning med mera. Här kan marknadsföringsexpertis säkra att dessa initiativ lyckas bättre.

Flytta fokus från process till strategi
Marknadsförare är extremt kompetenta på att använda digitala verktyg för att identifiera målgrupper, skapa individuella marknadsföringsbudskap och de har länge jobbat med digitala CRM-lösningar. De tänker ofta mobilt först och har automatiserat många av sina processer vilket gör att de kan jobba mer strategiskt. HR-området står i början av exakt samma omställning. Ju snabbare HR kan ställa om, desto snabbare kan de fokusera på strategiska områden som talent management och bemanningsfrågor, dvs se till att verksamheten har rätt medarbetare för framtiden oavsett vad som händer. Marknadsförändringar sker redan snabbt och tempot kommer bara att öka i framtiden. Organisationer där marknadsföring och HR jobbar tillsammans kan identifiera nya möjligheter på marknaden och snabbt dra fördel av dem.

Data, data, data
När data finns tillgänglig digitalt i enhetliga, sammanhängande system blir det enklare att analysera personalinformation. Idag sker den analysen ofta på excel-ark (jag skojar inte!), en process som kan ta månader. Tack vare datakraft i molnet går det snabbt att få en bild av personalsituationen i realtid, en revolution inom HR-området, men vardagsmat för marknadsförare som är de verkliga experterna på data-analys. Även här finns stora fördelar med att använda kompetens som redan finns i organisationen för en snabb och smidig omställning.

Så om du jobbar inom marknadsföring och har mycket kunskap om digitala kanaler och verktyg. Gå och leta upp din HR-motsvarighet och dela med dig. Det tjänar både framtidens medarbetare och din organisation på.

Artikeln är skriven av:

anders
Anders Wannberg
Sverigeansvarig på Cornerstone Ondemand