HPE och Nutanix presenterar gemensamma erbjudanden

Som en följd av sitt fördjupade partnerskap erbjuder nu Hewlett Packard Enterprise och Nutanix gemensamma lösningar för företag som använder hybridmoln.

Det är HPE:s integrerade hybridmoln som en service (aaS,) GreenLake för Nutanix och HPE ProLiant gör det själv-lösning som nu är allmänt tillgängliga. Därmed erbjuder HPE och Nutanix sina kunder och partners fler valmöjligheter, vidgar HPE GreenLakes ekosystem och gör det möjligt för varje kund att utveckla sin egen hybridmolnstrategi.

Användningen av hybridmoln växer starkt, framför allt därför att denna teknik är så flexibel när det gäller hur och var data lagras och samtidigt lätt att kontrollera. ”När vi nu erbjuder detta tillsammans med Nutanix lovar vi våra kunder molnkapacitet som är smidigare att hantera när det gäller effektivitet och anpassningsmöjligheter men också genom att den inte kräver så mycket administration – våra kunder kan fokusera på sin egen digitala utveckling”, säger Pradeep Kumar, Senior Vice President och General Manager på HPE Pointnext Services.

När kunder nu kan använda HPE GreenLake tillsammans med Nutanix mjukvara Enterprise Cloud OS sänker de sina totalkostnader, bland annat därför att de – och deras kunder – endast betalar för sin verkliga användning av molnet.

”Allt fler kunder världen runt är idag medvetna om att hybridmolnet är den ideala IT-modellen och de behöver lösningar som låter dem använda det snabbare och enklare”, säger Monica Kumar, Senior Vice President of Product and Solutions Marketing på Nutanix. ”Vi strävar efter att göra molnets underliggande infrastruktur helt osynlig så företagsledare kan fokusera på det som är viktigt för deras verksamheter, deras applikationer.”

  • HPE GreenLakes on-demandlösning är byggd på HPE ProLiant- och Apollo-servrar med förinstallerad Nutanix Enterprise Cloud OS-programvara och levereras från HPE-fabriker.
  • Inbyggd AHV-hypervisor finns som tillval.
  • Lösningen erbjuds nu i de över 50 länder där HPE GreenLake säljs.
  • Den sänker kostnader för nyutveckling eller nya investeringar med upp till 30 procent genom lägre provisionskostnader och ökar utnyttjandet av IT-resurser med upp till 40 procent genom att minska IT-avdelningarnas arbetsbörda.