HP skapar världens största dator

HP Enterprise har tagit fram en prototyp på en ny dator som ska vara snabbare än någon tidigare dator. Man räknar med att den kommer att ”omforma samhället på ett fundamentalt plan”.
Den nya datorn har fått arbetsnamnet ”The Machine” och har ett arbetsminne på 160 Tb. Det gör den till den dator med största enskilda minneskapaciteten, och gör att den klarar av att processa enorma mängder data på väldigt kort tid.
I ett pressmeddelande säger HPEs VD Meg Whitman att ”Hemligheterna bakom nästa stora forskningsgenombrott, industriförändrande innovation eller livsförändrande teknologi gömmer sig i de berg av data vi skapar varje dag”. Det är i sig ingen nyhet, eftersom vi vet att majoriteten av den data som samlas in aldrig analyseras ordentligt. Dessutom finns det stora mängder ostrukturerad data som är svår att analysera och dra slutsatser av.
Förhoppningsvis kan därför The Machine bidra till att driva den här utvecklingen framåt. Datorn är nämligen specifikt skapad för att hantera Big Data på en aldrig tidigare skådad nivå. Whitman menar att ”vi inte kan förlita oss på teknologi från det förflutna”, och därför krävs ny teknik för att hantera de problem som vi nu står inför.
För att få ett grepp om hur mycket data som The Machine kan hantera beskrivs att den simultant kan arbeta med samtliga patientjournaler i hela världen, all data från Facebook och all data från rymdforskning på samma gång. Den sägs även kunna hantera alla dessa tre, var för sig, enorma datamängder tillsammans i tidigare omöjliga hastigheter. Vad det kommer att innebära för forskning och framsteg återstår givetvis att se, först ska ju datorn byggas. Men om HP håller vad de lovar i detta projekt så är det inte orimligt att anta att de kan tänkas omforma samhället. Förhoppningsvis då till det bättre.