Hoppla nu kommer vertikala annonsformat till Youtube

Länge har Google stretat emot men nu väljer alltså även Google-ägda Youtube att ha vertikala annonsformat.

Inte bara kommer Youtube införa vertikala annonsformat utan även ha format som baseras på tittarens personaliserade tittarlistor.

När en tittare klicka på ett vertikalt annonsformat kommer tittare att skickas vidare till den länk som annonsören valt. En av de som redan provat är Hyundai.

Vertikala formatet finns tillgängligt för annonsörer som köper Trueview och app-kampanjer.

Förutom då vertikala format kommer annonsörer kunna visa sina budskap baserat på tittarens egna tittarlistor. Ett försök att ha mer relevans i reklamen och på så sätt öka engagemanget.