Homogenitet hämmar kreativitet

För att komma på kreativa idéer och nya vägar krävs olika infallsvinklar. En ny studie från Ketchum visar dock att en majoritet av de som arbetar i kreativa branscher sitter fast i ekokammare där de bara möter med homogena tankar och idéer.
Dessa ekokammare skapas när människor med samma tankar och åsikter separerar sig från motstridiga idéer och istället söker sig till de tankar och idéer som bekräftar deras egna. Detta hämmar i förlängningen kreativiteten, och riskerar att skapa samma lösningar om och om igen.
Nästan alla som deltog i studien (91%) menar att det beror på två saker:

  1. Konversationer med medarbetare som ligger i linje med de egna åsikterna och antagandena och som bekräftar dessa.
  2. Nyhetsflöden i såväl nyhetsmedier som sociala medier som på samma sätt ligger i linje med, och bekräftar de egna åsikterna och förutfattade meningar.

Enligt Karen Strauss, partner och strategi- och kreativitetschef på Ketchum, är detta en varningsklocka, och det är dags att vakna upp. Bland annat menar hon att sociala medier skapat filterbubblor som begränsat interaktionen mellan människor med olika åsikter.
Att homogena grupper har lägre kreativitet än heterogena grupper är känt sedan länge. Men fenomenet med begränsad konfliktinteraktion, trots att vi har mer interaktion än någonsin, är ny. Genom att flödena på sociala medier anpassats för att visa oss det vi tycker om, har vi omedvetet begränsat kontaktytorna där det finns friktion och där vi får diskutera och förstå vad som ligger bakom åsikter som avviker från våra egna. Resultatet syns inte bara i de stora samhällsfrågorna, utan nu även i våra arbeten.
För många som jobbar med marknadsföring är kreativitet en förutsättning för att kunna göra ett bra arbete. Om kreativiteten under den senaste tiden hämmats till följd av att vi byggt ekokammare har du ett ansvar gentemot såväl dig själv som dina medarbetare och kunder att bryta dig loss och få nya intryck. Studien visar att 95 % tycker det är viktigt att interagera med personer som utmanar dina perspektiv, men frågan är hur många som verkligen gör det.
Om du vill ge din kreativitet en boost under sommaren kanske det här kan bli en utmaning för dig: Interagera med personer och kulturer som skiljer dig från dig själv, och försök förstå genom att intressera dig och lära dig mer om dem. Jag kan nästan garantera att det kommer ge dig nya perspektiv och idéer att ta med till kontoret efter semestern.