Hög tillväxt för IPTV kompenserar abonnenttapp för övrig betal-TV

Ökningen inom IPTV kompenserar för det annars minskande antalet abonnemang på den övergripande nordiska betal-TV-marknaden, enligt nya estimat från Mediavision.

IPTV fortsätter att öka i antal abonnenter i Sverige och övriga Norden. De största nordiska telekomoperatörerna ökade netto med nära 210, 000 IPTV-abonnenter under årets andra kvartal, där Sverige stod för nära hälften av den ökningen.

Tidigare i år prognostiserade analysbolaget Digital TV Research att det totala antalet betal-TV-abonnenter i Västeuropa skulle öka med sju miljoner till år 2021. Detta skulle öka hushållspenetrationen i regionen till nära 60 procent. Enligt bolaget har antalet IPTV-hushåll i regionen dubblerats mellan 2010 och 2015, vilket innebär att de nu är fler till antalet än de hushåll som har satellit-TV.

Utvecklingen i de nordiska länderna ser liknande ut. Under andra kvartalet 2016 noterade de största leverantörerna av betal-TV totalt elva miljoner abonnemang, enligt uppskattningar från Mediavision. Detta motsvarar en blygsam ökning på 0,4 procent jämfört med samma kvartal 2015, eller en nettoökning om 40 000 betal-TV-abonnemang. I Sverige var tillväxten än svagare, endast 0,1 procent ökning jämfört med fjolåret.

mediavision_iptv

Bakom den övergripande tillväxten av betal-TV-abonnemang ligger en ökning av antalet hushåll som betalar för IPTV. Tillsammans stod IPTV-leverantörerna för en nettoökning om 210 000 abonnemang på årsbasis, med tvåsiffrig tillväxttakt i Sverige, Danmark och Norge. Sammantaget resulterade detta i 2,4 miljoner nordiska IPTV-abonnemang. En miljon av dessa var i Sverige, där Telia har flest IPTV-abonnenter. Även Telenor och Com Hem visar god tillväxt inom IPTV på den svenska marknaden.

Samtidigt minskade antalet nordiska hushåll som betalar för satellit, marksänd och/eller kabel-TV med två procent. Detta motsvarar en nettoförlust på 170 000 abonnemang jämfört med förra året.

– Vi förväntar oss att IPTV-segmentet kommer fortsätta växa. Ökad utrullning av fiber kombinerat med IPTV-erbjudanden har drivit tillväxten de senaste åren. Vi har också sett ett antal stora konsolideringar på marknaden, där IPTV-operatörer som Com Hem i Sverige och Elisa i Finland, har förvärvat operatörer som verkar på äldre infrastruktur. IPTV kommer dock få svårt att driva tillväxt för traditionell betal-TV som helhet framgent. Ett ökande antal nordiska konsumenter väljer att avsluta eller nedgradera sina betal-TV-paket till förmån för så kallade SVOD-tjänster, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.