H&M och Avanza förbättrar sin UX med Tobii Pro Sprint

Tobii Pro har lanserat Pro Sprint: ett webbaserat verktyg som ska göra användningstestning av digitala produkter snabbare och enklare. Nyckelkunder är H&M och Avanza.

“Med eyetracking slipper man gissa vad som ligger bakom en användares beteende. Med Tobii Pro Sprint gör vi eyetracking mer tillgängligt och enklare att använda i samarbetsintensiva designprocesser, så att team snabbt och enkelt kan få feedback och insikter från användningstester,” säger Tom Englund, affärsområdeschef för Tobii Pro.

Med Tobii Pro Sprint kan UX-designers se eller spela in testdeltagarnas ögonrörelser medan dessa använder en tjänst eller produkt på en dator utrustad med en eyetracker från Tobii. Inspelningen kan följas i realtid av andra intressenter eller spelas upp senare.

“På H&M arbetar vårt UX team hela tiden med att optimera kundresan och där är Tobii Pro Sprint en viktig del av våra grundliga kvalitativa användartester. Att kunna dela de objektiva insikterna från testerna gör det möjligt för oss att snabbt förklara för teamet och andra intressenter vilka designförändringar som är nödvändiga att göra, något som tidigare varit svårt att påvisa,” säger Liang Hiah, UX Lead, H&M.

”Vi använder oss av en rad olika verktyg…och nu är eyetracking ett jättestort komplement till dessa. Det svarar på en mängd frågor som uppstår när vi använder de andra testmetoderna och belyser till och med en del frågor vi själva inte var medvetna om, säger Teresia Schullström,” UX Designer på Avanza.