H&M använder Foursquare för att få fler kunder till butikerna

Företaget Foursquare gick nyligen ut med att de börjat analysera kunders rörelser i förhållande till butiker. De kallar det för ett Google Analytics för den verkliga världen.
Det är under de senaste sex månaderna som Foursquare tillsammans med bland annat Taco Bell, H&M, Equinox och TGI Friday’s analyserat kundernas rörelser. Studien visar hur ofta en kund återvänder till butiken. Tillsammans med försäljningsdata går det bland annat att analysera hur mycket av en butiks omsättning som beror på återvändande kunder.
Det nya systemet kallas Foursquare Analytics och mappar användarnas rörelser omkring de 93 miljoner platser som Foursquare har kartlagt. Data bryts ner på vilken tidpunkt på dagen och hur ofta en person besöker en butik eller kedja. Detta går sedan att använda för jämförelser med andra butiker, eller för att undersöka effekter av reklambudskap, skyltning, kampanjer mm.
Exempelvis visar en undersökning av kedjan TJ Maxx kunder att hela 80% besökte butiken minst två gånger under förra året, och att de 5% av kunderna som besökte butiken varannan vecka genererade hela 40% av företagets omsättning.
För närvarande finns Foursquare Analytics enbart för marknadsförare och direktkunder, men Mike Harkey, chef för affärsutveckling på Foursquare, säger att det inte är omöjligt att det kommer en version även för reklambyråer och annonsörer.
Det här ställer ju även frågan om integritet på sin spets. Genom den här typen av dataanalys går det att skapa ännu starkare prediktioner kring när just du kommer att vara i en viss butik, hur mycket du kommer att spendera och vilken typ av annonser som attraherar just dig. Delar av denna data finns redan i och med alla kundklubbar och medlemskort, men med Foursquares rörelsedata kommer denna prediktion kunna bli ännu mer precis.
Dock är det frågan hur mycket av detta som kommer kunna fortsätta i och med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) från EU som kommer nästa år. Där klassa nämligen positionsdata som persondata, och specifikt medgivande krävs från individen för att kunna använda denna data. Den typen av övergripande undersökning som FourSquare nu gjort kommer därför troligtvis inte längre vara möjlig. Sannolikt krävs det att alla enskilda butiker inhämtar tillstånd från sina kunder för att få studera deras rörelsemönster. Exakt hur det kommer att gå till är det ännu ingen som vet, men vi vet att det nog kommer att se annorlunda ut.