Hit skänker vi helst pengar – bra att veta för undersökningsbolag

Att få pengar eller ge bort pengar är ofta två variabler som undersökningsföretag brottas med. Om man nu ändå ska skänka pengarna för att locka respondenter är det här de mest önskvärda organisationerna, enligt undersökningsbolaget YouGov.

NGO barometern belyser bland annat svenskarnas inställning till att donera och stötta. 3 av 4 (75 %) har någon gång stöttat en NGO med pengar. Fler kvinnor än män har stöttat med pengar (81 % jämfört med 70 % av männen). 4 av 10 (42%) svenskar har varit fast bidragsgivare till en hjälporganisation och över hälften (55%) av svenskarna har varit fast bidragsgivare till en ideell organisation/förening.

Förtroende till NGOs är inte högt bland svenskarna. I genomsnitt så åtnjuter organisationerna som svenskarna känner till en tredjedel av svenskarnas förtroende (33 %) gällande att de är effektiva och att pengarna går dit de ska.

En tredjedel svenskar (31 – 32 %) skulle helst skänka pengar till Barncancerfonden och Läkare utan gränser. Världsnaturfonden WWF, Min Stora Dag samt Hjärt-Lungfonden är de Ideella organisationer/föreningar som flest vill skänka 100 kronor till (21-23%)