Henrik blir ny VD på Litium

E-handelsplattformen Litium har utsett Henrik Lundin till ny VD för bolaget. Han tillträder den 1 mars och efterträder Christian Rosendahl.

Henrik har varit Product Manager på Litium i 12 år och bland annat ansvarat för produkt- och erbjudandeutveckling, samt försäljning och partnerrekrytering.

Christian, som varit VD för Litium sedan 2010, kommer fortsätta att ingå i företagsledningen och arbeta med Litiums utveckling av nya affärsmodeller för molnbaserad e-handel. Han kommer även att kvarstå som ledamot i styrelsen.