Hellre mer tid än prylar

22.000 personer i sjutton länder har tyckt till – mer tid är viktigare än fler prylar. Vad tycker du?
I en onlineundersökning som genomförts av GfK svarade 31 procent att de mycket hellre vill ha mer tid än pengar (kanske de är redan rika nog). Endast 9 procent svarade tvärtemot. Fyra av tio anser också att upplevelser är viktigare än prylar.
De länder som tycker att tid är viktigare än pengar i ordning är Kina (41%), Brasilien (37%) och Argentina (32%). Bland de som tycker att upplevelser är viktigare än prylar toppar Mexiko (57%) följd av Argentina och USA med 53 procent.
Tydligen så påverkar inte inkomstnivåerna hur intervjupersonerna svarade (vilket jag trodde i början).