Hello World! vill trygga morgondagens kompetensförsörjning genom insatser idag

Redan idag är det svårt att hitta personer som har rätt teknisk utbildning, så hur blir det imorgon? Hello World! jobbar för att introducera, inspirera och utbilda barn och ungdomar i naturvetenskap, teknik och programmering. Kunskaper som kommer bli allt mer eftertraktade.

I dagens tekniskt välfyllda värld är blir det allt svårare att få tag på personer som besitter nödvändiga IT-kompetenser. Programmerare, data scientists, UX-designers, AI-utbildare mfl är roller som företagen skriker efter, men få verkar jobba på bred front för att tidigt väcka detta intresset hos barn och unga för att dessa sedan söka sig till de universitets- och högskoleutbildningar som ges. Det är vanligast att det är pojkar från studievana hem söker sig till den här typen av utbildningar, oftast till följd av eget intresse parat med en förväntan om att skaffa sig en högre utbildning. Men i framtiden kommer även tjejer och personer från studieovana och socioekonomiskt utmanade hem behövas på den här typen av roller.

Dag Wolters och Ulrika Dellby vaknade till denna verklighet när deras egen son började intressera sig för datorer och programmering. Det var inget som varken Dag eller Ulrika hade någon erfarenhet av, och efter att ha undersökt möjligheterna för sonen att delta i någon sommarkurs insåg de att det helt saknades sådana initiativ i Sverige. Det fanns gott om idrottsläger, men inget för barn och ungdomar med ett IT-intresse. De beslutade sig för att ändra på detta, i synnerhet som Sverige hamnar allt längre efter i digitaliseringsfrågor globalt sett. Att dessutom kunna bidra till att introducera personer med annan bakgrund än den typiska IT-personen såg de som en stor vinst, dels för att bidra till integrationen i samhället, men framför allt för att en bredare målgrupp innebär en bredare rekryteringsbas till IT-jobb.

Resultatet blev Hello World!, en ideell förening med ett tydligt mål: Att säkerställa kompetensbehovet inom naturvetenskap, teknik och IKT-sektorn för ett konkurrenskraftigt Sverige. I praktiken vill de tända 20.000 så kallade digitala stjärnor till år 2023.
De gör detta genom tre strategier:
1. Alla ska ha råd – Genom inkomstbaserade avgifter, sponsorer och lånedatorer har de sänkt den ekonomiska tröskeln för att delta
2. Fokus på tjejer – 50% av lägerplatserna reserveras för tjejer, och extra fokus läggs på denna gruppen.
3. Hela Sverige ska vara med – Genom ett samarbete med SJ får deltagarna fria resor till och från Hello World!s event. Man genomför även aktiviteter på flera orter i Sverige.

Så vad är det då de gör?

Hello World! jobbar med att inspirera till digitalt skapande, vilket de gör genom två huvudsakliga aktiviteter: Meetups och Läger.

  • Meetups sker på söndagar under 3 timmar hos någon av organisationens många företagspartner. Det innebär att barn och ungdomar får komma till företaget, som oftast inte har någon verksamhet på söndagar. Under ledning av studenter från universitet och högskolor får de sedan lära sig olika saker, såsom att designa och utveckla spel, bygga egna små robotar, koda egna hemsidor om sina favoritintressen mm. I nuläget genomförs meetups i Stockholm Göteborg och Växjö.
  • Läger sker sedan under nio veckor på sommaren (varje läger är en vecka långt), och har olika inriktning såsom ridläger eller dansläger. Aktiviteterna varvas med programmering och IT-relaterade aktiviteter så att det blir en naturlig del av lägerverksamheten.

Dagens Analys inleder nu ett samarbete med Hello World! då kompetensbristen inom IT blir allt mer uppenbar och vi ser en möjlighet att bidra till att vända trenden. Tycker du att det är viktigt att jobba för att entusiasmera unga till en värld av teknik? Då kanske du ska kika på hur du också kan hjälpa till. Gå in på Hello World!s hemsida och se hur du kan bidra till en bättre morgondag.
https://helloworld.se/