Hela världens (Facebook)människor är närmare än du tror

Vi har länge levt med uppfattningen att vi kan nå hela jordens befolkning i sex steg (Six degrees of separation). Alla dina vänner öppnar dörren till sina vänner och så vidare. I sex steg är därför du länkad till såväl Barack Obama och påven Franciskus som en bönder i Australien och Innuiter på Grönland. Men för de som har Facebook (1, 6 miljarder människor!) är det bara 3,57 steg innan du har kontakt med samtliga visar en ny studie som Facebook själva genomfört.

Genom avancerade beräkningar har det genomsnittliga avståndet mellan alla användare beräknats till 3,57 personer. Majoriteten av dessa har mellan 2,9 och 4,2 steg mellan sig och alla andra. Dessutom har detta ”avstånd” krympt de senaste åren. När Facebook senast gjorde beräkningen (2011) var det i genomsnitt 3,74 steg mellan alla användare.

Att räkna ut hur många degrees of separation alla 1,6 miljarder användare har var ett enormt arbete. De har utgått från en algoritm som heter Flajolet-Martin algorithm som gjorde arbetet hanterbart. För det hade varit praktiskt omöjligt att exakt beräkna stegen för samtliga användare.

Vill du veta exakt hur beräkningarna gjort kan du läsa rapporten här!

Där kan du även se hur många steg DU har till alla användare på Facebook.