Harvardforskare; Wikipedia blir allt bättre på att vara objektiv

Många av oss använder Wikipedia nästan dagligen för att läsa på om något eller någon man nyss läst eller sett på nätet eller TV. Men det faktum att den kostnadsfria encyklopedins innehåll kan skapas av i stort sett vem som helst gör så klart många oroliga över hur pass vinklade många artiklar kan vara. Men nyligen publicerad forskning pekar på att allt objektiviteten på Wikipedia blir allt bättre.

Detta kan nästas ses i motsats till nätet i övrigt, i synnerhet kommentatorsfälten, skriver Washington Post. De hänvisar till forskningsresultat från Harvard Business School, som kommer fram till att Wikipedia stadigt utvecklas mot att bli en allt mer objektiv informationskälla.

Faktum är att de mest aktiva författarna på Wikipedia, som själva haft en starkt vinklad åsikt från början förändrar sitt synsätt ju längre tid de uppdaterar artiklarna i den digitala uppslagsboken. Man menar att den tydliga lutningen mot vänster som fanns på nätet för 15 år sedan nu i allt större uträckning ersätts av en neutralare mittenposition.

Läs mer: Wikipedia ska utmana Google med egen sökmotor

Några av förklaringarna ligger i att Wikipedia kräver källor till i stort sett alla påståenden som görs, och att åsiktsskillnaderna mellan de olika skribenterna förväntas bli lösta “civiliserade” och lugna sätt, istället för att skrika argument på varandra. Kanske något för, säg, många politiker att tänka på? Eller kanske fikaborden?