Här vill svenska marknadschefer förbättra sig

Tidningen Resumé har skickat ut en enkät till olika svenska marknadschefer och frågat dem inom vilka områden de vill förbättra sig.

Marknadscheferna svarade:

 • Kunna använda AI när man analyserar olika kundbeteenden
 • Jobba med omnikanal
 • Bli bättre på digital affärsutveckling
 • Implementera systemstöd för att bli effektivare
 • Identifiera och använda rätt data
 • Lära sig hitta och motivera rätt medarbetare
 • Få bättre ROI i sina satsningar
 • Förstå och använda mer komplexa digitala köp
 • Effektmätningar
 • Ta fram KPI:er för digitala kampanjer som automatiseras
 • Använda Martech på rätt sätt
 • Förstå och använda nya kanaler

Även vår egna sammanställning visar vilka områden som var absolut hetast under 2018.