Har tryckt media spelat ut sin roll?

Tryckt marknadsföring, behövs det ens? Den fråga ställer sig särskilt yngre människor som vuxit upp i den digitala tidsåldern med Internet och mobilkommunikation. De är vana att ta del av reklam och marknadsföringskampanjer digitalt via sociala nätverk, online-butiker eller bloggar. Klassisk marknadsföring i form av trycksaker har länge förutspåtts en dyster framtid. Har den tidigare så självklara reklamplattformen helt spelat ut sin roll? Svaret är: Nej! Nedan förklarar vi varför.

Vad är tryckt marknadsföring?

I stora drag kan man säga att det är all marknadsföring, och i synnerhet reklam, som publiceras i tryckt form. Det omfattar bland annat:

 • Flyers
 • Affischer och plakat
 • Tidningsartiklar
 • Informationsblad
 • Broschyrer
 • Visitkort

Fördelar med tryckt marknadsföring

Det trycks fortfarande mycket marknadsföringsmaterial. Se bara till din egen omgivning där husväggar ofta pryds av evenemangsaffischer eller stora reklamplakat. Flyers och visitkort är närmast obligatoriskt vid mässor och i andra yrkessammanhang. Företag som planerar marknadsföringskampanjer har flera goda grunder att inte bortse från trycksaker:

 1. Trycksaker inger förtroende– eftersom man både kan se och röra dem. Onlinereklam är förvisso också visuell, men mindre konkret än trycksaker som man faktiskt kan röra vid. Det skapar en unik koppling till kunden och förmedlar en känsla av beständighet och värme. Något som särskilt äldre målgrupper värdesätter.
 2. Budskapet lever kvar längre– onlinereklam är förgänglig till sin natur. Med bara ett klick är den borta. Sedan vi fick möjlighet att blockera annonser och popup-rutor går vissa reklambudskap oss helt förbi. Så är inte fallet med tryckt marknadsföring. Flyers eller broschyrer ligger ofta kvar länge på bordet och vi läser dem flera gånger. Därför minns vi också reklambudskapet bättre.
 3. Symbioser skapar möjligheter– tryckt marknadsföring och onlinemarknadsföring behöver inte stå i konflikt. Ett bra exempel är visitkort som man designar själv onlineoch senare håller i tryckt form i handen. Det är en win-win-situation som skapar nya möjligheter inom tryckindustrin.
 4. Minimala kostnader för målgruppsforskning– många företag lägger stora pengar på att utveckla onlinemarknadsföringskampanjer. Forskning på önskad målgrupp visar att det är kostsamt att utveckla en effektiv strategi som når ut på bred front till mottagarna. Den kostnaden slipper man nästan helt när det gäller tryckt marknadsföring, eftersom den potentiella målgruppen finns överallt på gator och i butiker.
 5. Gör nytt av gammalt– för några år sedan var LP-skivan nästan helt uträknad. Idag gör den framgångsrik comeback. Totalt sett tycks människor bli allt mer nostalgiska till sin läggning. Gamla trender tas gärna upp igen och det kan gynna den tryckta marknadsföringen. Nya företag som vill profilera sig och sticka ut i mängden kan ge de flexibla trycksakerna en ny renässans.
 6. Fyller behovet av en digital paus– idag är vi ständigt uppkopplade via e-post eller smartphone och behöver ibland en paus från digitala medier. Då är vi inte längre mottagliga för onlinemarknadsföring. Trycksaker kan däremot fylla människors behov av en digital paus.

Med facit i hand: Tryckt marknadsföring har en framtid!

Det var visserligen bara några år sedan många förutspådde dess död, men nu tycks branschen återhämta sig. Tryckt reklam har fortfarande en viktig funktion inom många områden, inte minst i affärsvärlden och när det gäller att knyta nya kontakter. Om branschen ser tecknen och tar vara på dem finns alla möjligheter att säkra och utveckla en stark position i reklamvärlden.