Här lär sig cheferna om möjligheterna med digitalisering

Utbildningen om digitalisering, Digital transformation, har precis startat. Kursen, som skapades på initiativ av TDC, utvecklad och arrangerad av KTH Executive School, vänder sig till ledningsgrupper och andra it-beslutsfattare. Agneta Rinman som är vd på KTH Executive School berättar mer om kursen och hur den tagits emot av deltagarna.

Agneta Rinman
Agneta Rinman, KTH Executive School

Kursen har precis startat, vad är responsen från deltagarna, hittills?

– Vi har fått väldigt positiv respons. Vi upplever ett stort sug efter kompetensutveckling kring vad som är möjligt och hur verksamheter kan få det att hända – att faktiskt transformeras digitalt.

– Vi anser att kombinationen av ny kunskap och medvetandegörande, nya inlärningssätt och att träffa andra med likartade digitala utmaningar, är väldigt stark.

– Kursen startade med en webbaserad utbildningsmodul som vi kallar Digital Safari. Där ställs deltagarna inför relevanta digitala fenomen och får relatera dem till den egna verksamheten. Den Digitala Safarin har varit så uppskattad att deltagarna bett oss håll modulen öppen under längre tid så de kan återvända till den efter avslutad kurs.

Alla pratar digital transformation – digitalisering – i dag, vad är kursens bidrag till utvecklingen av denna i Sverige?

– Vi vill hjälpa chefer att synliggöra de digitala utmaningar de står inför, för att deras verksamheter ska kunna dra nytta av de affärsmässiga möjligheter digitaliseringen medför.

Vad ser du själv att diskussionen kring digitalisering saknar?

– De flesta stora organisationer har inte haft tillräcklig intern mognad för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. De tekniska förutsättningarna har funnits där länge, men allt för få har kapitaliserat på möjligheterna. Att stänga gapet mellan vad som är möjligt och vad som de facto nyttjas i stora etablerade verksamheter anser vi på KTH Executive School är den mest relevanta frågeställningen.

Hur har intresset varit?

– Första kurstillfället blev fullbokat och vi har personer på väntelista till en andra kursomgång som planeras starta i slutet av maj.

KTH Executive School ägs av Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.