Så här ska du informera om cookies på din webb

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram vägledning för hur man ska informera om cookies som man använder på sin webbplats.

– Vi har bedömt att det är fel tidpunkt för allmänna råd, säger Anna Montelius, jurist på PTS nätsäkerhetsavdelning. Remissinsatser har haft invändningar mot förslaget, samtidigt som nya regler om dataskydd och personlig integritet införs, nu närmast dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj. Genom en vägledning har vi bättre möjlighet att ge mer detaljerade råd.

Vägledningen för användning av kakor ska underlätta för webbplatsinnehavare att göra rätt, så att användare ges bättre möjligheter att kontrollera vilka spår de lämnar efter sig när de surfar på nätet. Den innehåller råd till webbplatsinnehavare om hur man informerar om kakor.

Här kan ta du ta del av PTS vägledning för hur du hanterar Cookies på din webbplats.