Har företaget ett digitalt ledarskap är det lönsammare

En nyligen publicerad studie från Oxford Economics visar att företag med en digitalt orienterad ledning i större utsträckning visar stora intäkter och stark tillväxt. De visar också upp nöjdare medarbetare som stannar längre samt enklare beslutsfattande.

Att fler och fler företag digitaliseras är ingen nyhet, men att ledaren också måste ha ett digitalt fokus har först nu visat sig vara affärskritiskt. Hela 76% av företagen i studien med en digital ledare visade på stora intäkter och stark tillväxt, tillskillnad från endast 55% av företagen som saknade en digital ledare. Att som chef för ett företag ta till sig och hänga med är därför inte bara något som är önskvärt, utan nödvändigt i dagens affärsvärld.

Studien genomfördes tillsammans med SAP och intervjuade 4100 chefer och icke-chefer i 21 olika länder för att undersöka vad som är karaktäristiskt för företag som lyckas i den nya digitala ekonomin.

Vi vet dessutom från tidigare studier att de yngre generationerna förväntar sig delaktighet och att företaget tar ett större ansvar för samhälle och mångfald. Ett digitalt ledarskap är utvecklande för just dessa frågor då en ökad digitalisering ökar möjligheterna att delta i beslut och hålla sig informerad om aktuella händelser internt och externt. De företag som kommit längre i sitt digitala ledarskap visar också på större mångfald och fler kvinnor i ledande positioner än traditionella företag. Sannolikt är detta en konsekvens av att internpolitiken blir svårare att upprätthålla när transparensen ökar. Det öppnar då möjligheter för personer som vanligtvis förfördelas i rekryterings- och successionsplaneringar att komma i åtanke då deras meriter blir viktigare än andra attribut.

Dessutom visar studien att 87% av medarbetare på företag med digitala ledare är nöjda med sitt arbete. Motsvarande siffra i icke-digitaliserade företag är 63%. Det kan också förklara varför 21% fler av medarbetarna i digitaliserade företag väljer att stanna även om de erbjuds ett annat jobb, det är helt enkelt bättre att jobba på ett företag med en digital ledare.

Dessvärre klassas bara en av fem företagsledare i studie som digitala ledare, vilket samtidigt öppnar möjligheter för traditionella företag att få ett försprång. Att som chef börja lyssna och leda en digital utveckling menar Edward Cone, ansvarig för studien, är avgörande annars bör man kliva åt sidan. Att bli en digital ledare kräver en aktiv arbetsinsats, men är i grunden inte svårt. Den största utmaningen är att ta till sig insikter från yngre medarbetare och sätta sig in i vad det innebär att ha ett digitalt förhållningssätt.