Har du psykopater på din arbetsplats? Ny bok hjälper dig identifiera och hantera dem!

Nu i veckan släpps boken ”Har du en psykopat på jobbet” skriven av Christina Davisson. Hon har under tio års tid studerat psykopaters framfart i svenskt näringsliv och har hittat deras ”taktik” som återkommer gång på gång. I boken beskriver hon ingående denna taktik, samt hur du kan såväl upptäcka som hantera dem när du stöter på dem i ditt arbete.

Boken vänder sig dels till personer i arbetslivet som har råkat ut för psykopater, och dels till personer som vill förebygga angrepp från dem. Christina menar själv att störst nytta har nog de som blivit drabbade av psykopater men som inte har hittat något bra sätt att hantera situationen. Boken syftar alltså till att vara såväl ett stöd i aktuella situationer, som en hjälp för att undvika liknande situationer i framtiden.

Vad kan du då vänta dig av den här boken?
Boken vill ge dig som läsare svar på hur manipulation tekniskt sett går till, och hur du kan göra för att hantera det när du ser det. Eftersom psykopater i stor utsträckning saknar självinsikt så använder de sig oftast av samma mönster om och om igen. Denna taktik kan du lära dig att känna igen och i boken finns ett antal checklistor och tecken som du kan hålla utkik efter. Christina är noga med att påtala att detta inte är att betrakta som ett diagnosverktyg, utan är till som en hjälp om du misstänker att någon på arbetsplatsen visar psykopatiska tendenser.

Några exempel på kännetecken att hålla utkik efter är:

  • Personen vill gärna veta vad du tycker om de andra på jobbet, helst negativt skvaller
  • Personen håller inte löften utan kommer med bortförklaringar
  • Personen glömmer vad som sagts och tar inget ansvar för konsekvenserna
  • Personen skönmålar gärna sin egen prestation men resultatet är högst mediokert.

Psykopaterna i boken beskrivs ofta som män, vilket beror på att det ännu finns mycket lite forskning kring kvinnliga psykopater. Det betyder inte att de inte finns, och de är precis lika obehagliga och manipulativa som manliga psykopater. Ett genomgående förhållningssätt hos psykopaten är nämligen att alla i omgivningen är rivaler, och då är könet oväsentligt. Målet är att genom olika typer av manipulation och härskartekniker klättra högre i maktstegen och få vad de vill ha, vilket är makt, spänning och pengar.

Det finns två huvudsakliga grupper av psykopater, de narcissistiska psykopaterna och de icke-narcissistiska psykopaterna. De narcissistiska är personer som vill synas och höras, de jobbar hårt på att marknadsföra sig själva och syns gärna i olika mediesammanhang. De icke-narcissistiska föredrar att vara personen som styr i bakgrunden och som på olika sätt styr andra. Några exempel är hackers, nätbrottslingar och andra som arbetar under alias eller bakom kulisserna. I arbetslivet är dock de narcissistiska psykopaterna vanligare, eftersom de i företagssammanhang får en möjlighet att synas och på direkt makt över andra.

Misstänker du att det finns en psykopat på din arbetsplats, eller vill du rusta dig för att undvika obehagliga överraskningar så är det här en bok du bör läsa. Studier pekar nämligen på att psykopater utgör 2-3% av befolkningen, och vissa menar att det egentligen är ännu fler. Så jobbar du på en arbetsplats med fler än 50 anställda är sannolikheten stor att det finns en psykopat ibland er.