Har du dina pengar hos den största eller minsta banken på nätet?

Här är listan som avslöjar hur stora alla banker är på internet och vart de rika väljer att placera sina pengar.

Superlistan från Insight Amigos visar hur svenska internetanvändare surfade första veckan i det nya året. I denna rapport har Insight Amigos bara tittat på kategorin Banker för att se vilka som får flest besök från svenska internetanvändare.

Resultatet kommer från en panel med över 3.000 svenskar som delar med sig av sin surfhistorik från sin dator.

Namn Räckvidd %
swedbank.se 26, 3%
nordea.se 13, 8%
handelsbanken.se 11,9%
seb.se 6,6%
avanza.se 5,9%
icabanken.se 4,6%
skandiabanken.se 3,3%
forex.se 2,6%
plusgirot.se 2,2%
nb.se 2,1%
ikanobank.se 1,9%
banknorwegian.se 1,3%
danskebank.se 1,1%

Så här fördelar sig årsinkomsten per individ för de olika bankerna. Vi kan se att fler med årsinkomst över en miljon kronor per år väljer Handelsbanken.se samtidigt som de med en årsinkomst under 200.000 kronor väljer Swedbank.se.

Årsinkomst
Bank < 199.999 kr 200.000 – 399.999 kr 400.000 – 749.999 kr 750.000 – 999.999 kr 1.000.000 kr
avanza.se 0,93% 23,75% 30,23% 13,33% 4,02%
banknorwegian.se 5,87% 40,06% 33,58% 4,22% 4,37%
danskebank.se 0,00% 18,05% 29,15% 15,89% 3,99%
handelsbanken.se 6,73% 21,12% 33,35% 11,08% 5,73%
icabanken.se 7,86% 17,02% 31,94% 10,40% 1,79%
ikanobank.se 7,97% 29,96% 29,74% 9,05% 0,22%
nb.se 5,23% 27,87% 25,78% 12,89% 1,74%
nordea.se 8,39% 23,08% 34,43% 7,01% 3,26%
seb.se 3,69% 17,93% 35,59% 10,01% 3,34%
swedbank.se 10,32% 25,63% 29,32% 7,57% 2,46%