Har du digital närvaro i Ryssland får du bara mätas av ryska bolag

Ryska Statsduman överväger just nu ändringar i landets medialagar – ändringar som kan innebära att publikmätningar i Ryssland ej får utföras av utländska företag eller organisationer.

Reglerna skulle i så fall betyda att företag som har över 20 procents utländskt ägande inte får utföra publikmätningar i landet, om de inte godkänts av ett internationellt avtal med den Ryska Federationen.

Enligt Broadband TV News, som hänvisar till den ryska nyhetssajten Kommersant så kan lagändringen (om den godkänns) träda i kraft i början av nästa år.

För tillfället verkar inte mer information finnas kring detaljerna i lagförslaget, som lagts fram av ledamoten Andrei Lugovoi.

Läs mer: Ryssland hotar att blockera Google, Facebook och Twitter om de inte får data

Om lagen går igenom kan man tänka sig att regimens makt över medier stärks ytterliggare, vilket kan försvåra en proper, objektiv analys av exempelvis de ryska hushållens köpkraft. Det är knappast goda nyheter.

Behöver du hjälp med din digitala omvärldsanalys? Klicka här

(bildkälla: Getty Images)