Här är tidningarna som satsar på emotionell targeting

Demografi eller surfbeteenden i all ära, men nu tänker flera tidningar satsa på targeting baserat på variabler inom emotionell/attityd.

Tidningarna som kraftsamlar för att locka annonsörer med nya targeting-alternativ är The Sunday Times, The Times & The Sun publisher och News UK har etablerat en ny plattform som de döpt till News IQ.

Plattformen ska göra det möjligt för annonsörer att nå ut till sina tänkta målgrupper baserat på deras emotionella status och attityder till deras produkter och tjänster.

Enligt dem själva ska engagement öka med hela 45 procent.

Bakom News IQ finner vi en studie som genomförts tillsammans med London School of Economics. Studien kartlagde hur konsumenter reagerar till reklam efter att de utsatts för olika emotionella inslag. Sen hjälper det ju förstås att de kan komma loss från klicksiffror som slagit klorna i hela branschen.

“NewsIQ UK builds upon the traditional approach to digital advertising by recognising that audiences are people, driven not just by who they are and what they do, but by what they think and feel. The sort of emotional loyalty that we believe this platform can help create is far beyond loyalty based on pricing or familiarity. True emotional loyalty is about creating a psychological connection between the consumer and the brand,” kommenterar News UK som är en del av satsningen.