Här är lösningarna på de digitala utmaningarna för tillverkande företag

Nya sätt att köpa hårdvara, tjänster som tar hand om IT-säkerhet och kraftfulla lösningar i kanten av nätverken. Så tar sig de tillverkande företagen genom nålsögat för digitalisering, skriver Kenni Ramsell på Dynabook.

Många av samtalen mellan anställda på tillverkande företag kommer utan tvekan att handla om digital transformation de närmaste åren. Och det handlar om positiva diskussioner. Enligt PricewaterhouseCoopers tror 90 procent av företagsledarna att digitaliseringen erbjuder fler möjligheter än risker.

Ur ett verksamhetsperspektiv förändrar digitaliseringen allt från design till produktion för tillverkande företag. En orsak till det framgår av en studie som utförts av MIT: företag med hög digital kompetens har 38 procent högre tillväxt för omsättningen än företag som inte har digitaliserats. Det beror inte minst på högre produktivitet per anställd, högre kvalitet för tillverkade produkter, snabbare leveranser och mer effektiv verksamhet i stort.

Men den som vill lyckas ställs inför stora utmaningar. Otillräckliga budgetar och problem med IT-säkerhet är två av utmaningarna. Men den kanske största återfinns i gammal och otillräcklig teknisk infrastruktur.

Tänk nytt när du köper

En stor del av budgetproblemet handlar nödvändiga hårdvaruinköp. Alla typer av anställda, både på fabriksgolven och på kontoren, behöver nya klientenheter för att dra nytta av nya digitala lösningar. För att klara av inköpen satsar många företag på PC som tjänst (PC-as-a-Service, PCaaS) för allt från mobila enheter till stationära PC.

PC som tjänst innebär att man prenumererar på hårdvara, ofta med tillhörande tjänster som installation, konfiguration, administration, uppgraderingar och slutligen att göra sig av med uttjänta enheter. Med den här modellen förvandlas hårdvaruinköp till löpande kostnader (Opex), med månatliga betalningar. Modellen gör det också enklare att hålla sig med den senaste hårdvaran, samt att skala upp och ned maskinparken om det behövs.

Specialister bäst på säkerhet

PC som tjänst kan också underlätta det nödvändiga arbetet med IT-säkerhet. Studier som visar att 50 procent av de tillverkande företagen råkat ut för dataläckage av olika typer visar på allvaret. Prenumerationer på hårdvara kan innefatta säkerhetskopiering och återställning av data, fjärradering av data som behövs om enheter blir stulna, med flera säkerhetstjänster. Eftersom cyberkriminaliteten utvecklas extremt snabbt är det svårt för enskilda företag att hänga med och ordna den nödvändiga IT-säkerheten. Det är enklare för en specialiserad tjänsteleverantör med många kunder.

IT-säkerhet handlar också om att köpa hårdvara med rätt funktioner, som biometriska och andra hårdvarubaserade autentiseringslösningar. En annan lyckad lösning är så kallade ”zero clients”, vilket innebär att inga data lagras på klientenheterna, utan i stället hanteras centralt.

Räcker inte till för data

Rotorsaken till problemen med gammal infrastruktur är att nya tekniklösningar som förstärkt verklighet (AR), 5G och IoT genererar enorma mängder data som som en existerande infrastruktur inte mäktar med att hantera. Infrastrukturen blir en flaskhals i de nya digitala lösningarna. De allra flesta företag har helt enkelt inte råd, eller tid eller resurser, att helt sonika riva ut gammal infrastruktur och ersätta den med ny.

Ett sätt att lösa den här gordiska knuten är att satsa på edge computing, det vill säga datorkraft och beräkningskapacitet i kanten av nätverken, ute på fabriksgolven. Det gör det möjligt att samla in, analysera och distribuera stora datamängder, och i förlängningen att förvandla data till insikter och till handling. Och det blir möjligt utan att ersätta all existerande teknisk infrastruktur.