Här är listan på alla domäner som Bredbandsbolaget nu tvingas blockera

Klockan 23 idag kommer Bredbandsbolaget blockera ett antal domännamn som leder till The Pirate Bay och den nedlagda versionen av Swefilmer. Detta sker till följd av en prejudicerande dom från Patent- och marknadsöverdomstolen som man inte får överklaga.
Här förklarar Bredbandsbolaget situationen och listar de domäner som man nu tvingas blockera:
Vi måste givetvis följa svensk lag och svenska domstolsbeslut, även när vi är starkt kritiska och när rättsläget är så pass osäkert som det är nu. Däremot är det orimligt att någon internetoperatör ska behöva blockera innehåll på internet enbart till följd av påtryckningar från en annan privat aktör, utan prövning i domstol.
Därför tvingas vi bestrida alla kommande blockeringskrav. Det är det enda sättet för oss och andra internetoperatörer att se till att privata aktörer inte ska få sista ordet avseende vilket innehåll som ska vara tillgängligt på internet. Detta är långt ifrån en ideal lösning och med en prejudicerande dom är chanserna att framgångsrikt bestrida kommande blockeringskrav små eller obefintliga. Den viktiga opartiska prövningen i domstol är emellertid förknippad med stora kostnader för både parterna och samhället. Den ineffektiva process som lagen hänvisar till utgör ett stort problem för rättssäkerheten. Risken är stor att inte alla internetoperatörer har resurserna att bestrida kraven.
Därtill finns fler allvarliga brister med det rättsläge som nu råder på området. Över 100 domännamn påstås leda till de två sajterna, och ska enligt domen därför blockeras. Utifrån rättegångsförhandlingarna vet vi att rätten inte tittat på ifall någon av domänerna leder till en fullt laglig webbplats – trots tecken på just detta. Vilka domäner som ska blockeras eller inte är således utlämnat till rättighetshavares uppriktighet, ofelbarhet och förmåga att göra proportionerliga bedömningar. Det är ännu oklart vilken instans som tar emot frågor och klagomål om en operatör blir ålagd att felaktigt blockera en domän.
Rättighetshavarna har under processen lyft fram andra länders blockeringsmöjligheter som ett föredöme, men den situation vi fått i Sverige liknar inget annat land. Rättssäkerheten är istället påtagligt sämre än i något av våra nordiska grannländer som har lagstöd för blockering.
Domännamnen som omfattas av blockeringen då de anses leda till antingen The Pirate Bay eller Swefilmer är:
thepiratebay.se
thepiratebay.org
accesspiratebay.com
ahoy.one
bay.malk.rocks
baymirror.date
baymirror.win
bayproxy.date
bayproxy.pw
fastpiratebay.co.uk
fattorrents.ws
gameofbay.org
ikwilthepiratebay.org
kuiken.co
magnetsearch.net
magnetsearch.org
pbp.rocks
pbproxy.com
piraattilahti.net
pirate.trade
piratebay.click
piratebayblocked.com
piratebayproxy.tf
piratebays.co.uk
piratehole.com
pirateportal.xyz
pirateproxies.info
pirateproxies.net
pirate-proxy.info
pirateproxy.online
pirateproxy.wf
pirateproxy.vip
pirateproxy.yt
pirateproxybay.tech
pirates.pw
piratesbay.pe
piratetavern.net
piratetavern.org
piratewiki.info
proxypirate.pw
proxytpb.nl
thebay.tv
thehiddenbay.xyz
thenewbay.org
thepbproxy.website
thepiratebay.ar.com
thepiratebay.bypassed.live
thepiratebay.bypassed.red
thepiratebay.bypassed.video
thepiratebay.casa
thepiratebay.immunicity.live
thepiratebay.immunicity.video
thepiratebay.immunicity.red
thepiratebay.je
thepiratebay.lv
thepiratebay.mg
thepiratebay.red
thepiratebay.run
thepiratebay.skillproxy.com
thepiratebay.skillproxy.net
thepiratebay.skillproxy.org
thepiratebay.unblockthis.net
torrentdr.com
thepiratebay.uk.net
thepiratebay.unblocked.rocks
thepiratebay.unblocked.video
thepiratebay.unblockerproxy.xyz
thepiratebay-proxy.com
thepirateproxy.co
thepirateproxy.info
thepirateproxy.website
thepirateproxybay.xyz
theproxy.pw
theproxybay.pw
tpb.dashitz.com
tpb.patatje.eu
tpb.portalimg.com
tpb.proxyduck.co
tpb.retro.black
tpb.vrelk.com
tpbay.co
tpbmirror.us
tpbpro.xyz
tpbproxy.cc
tpbproxy.pw
tpbproxy.website
tproxy.pro
ukpirate.click
ukpirate.org
ukpirateproxy.xyz
unblockbay.com
unblockthepiratebay.net
unblockthepiratebay.org
urbanproxy.eu
vicetorrent.com
battleit.ee/tpb
thepiratebay.gg
bayproxy.org
thepirateproxybay.site
bayproxy.net
swefilmer.com
www.swefilmer.com
swehd.com
www.swehd.com