Här är länderna med flest överträdelser mot GDPR

Över hela Europa har det rapporterats in över 160.000 brott mot GDPR. Här är länderna som leder ligan.

Sedan GDPR trädde i kraft under maj månad 2018 har Nederländerna (Holland) haft flesta antal överträdelser mot GDPR, följt av Tyskland och England.

När man väger in landets storlek är det fortfarande Nederländerna som är på första plats men följt av Irland och Danmark.

I Nederländerna har det rapporterats in 40,647 överträdelser.

När det kommer till böter är det Franrike, Tyskland och Österrike som leder. Totalt har böter 114 miljoner Euro delats ut.

Här kan du läsa mer.