Här är jobben som vi tycker att AI kan göra bättre

Många av dagens jobb skulle kunna utföras bättre av en artificiell intelligens (AI), om man får tro svenskarna.
Samtidigt bedömer majoriteten att den nya tekniken kommer att göra det svårare att få jobb i framtiden – men endast var tionde är övertygad om att deras eget jobb är i farozonen. Det framkommer i en nordisk undersökning från mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto.
Utvecklingen inom artificiell intelligens väntas få en enorm påverkan på samhället och dagens arbetsmarknad. Tieto har därför låtit YouGov genomföra en nordisk undersökning där 3000 personer i Sverige, Norge och Finland tillfrågats om utvecklingen inom AI och dess påverkan på samhället.
Överst på listan över yrken som svenskarna tror att AI kan utföra bättre än en människa hittas IT-support (33%), buss- och taxiförare (28%) och kassörer (27%). I den andra änden av skalan finns yrken som journalist (16 %), läkare, lärare och sportkommentatorer (samtliga 12%).
– Vi befinner oss i ett paradigmskifte där nya teknologier som AI kommer att förändra arbetsmarknaden i grunden. Samtidigt har diskussionen i allt för hög utsträckning kretsat kring jobb som försvinner när vi i själva verket även bör belysa de helt nya typer av yrken och uppgifter som uppkommer till följd av utvecklingen, säger Fredrik Ring, AI-specialist och chef inom enheten för datadrivna affärer på Tieto.
Enligt undersökningen är åtta av tio svenskar (80%) i olika grad oroade över den nya tekniken och dess konsekvenser för samhället. 75 procent tror att AI och robotar i någon grad kommer att göra det svårare att få jobb i framtiden, men bara 9 procent ser det som högst troligt att deras eget jobb kan komma att tas över av en AI. Nästan varannan svensk, 44 procent, tror att just deras jobb inte alls kommer att påverkas av den nya tekniken. Samtidigt uppger nästan tre av fyra (71%) personer att utvecklingen inom AI kommer att underlätta deras vardag och privatliv.
Andel som anser att följande funktioner/roller skulle bli bättre eller mycket bättre om de ersattes helt eller delvis av en AI/robot i sin yrkesutövning
Topp 5
IT-support                                  33%
Bussförare/taxiförare              28%
Kassörer i matbutiker              27%
Revisorer                                    26%
Kundtjänst                                  24%
Botten 5
Advokater                                    15%
Min chef                                       14%
Läkare                                           12%
Lärare                                            12%
Sportkommentatorer                 12%
Övrigt
Lokalpolitiker/kommunalråd 23%
Mäklare 21%
Statsministerrollen 19%
Journalister 18%