Här är Googles automatiska och "smarta" display-kampanjer

Googles automatiska och “smarta” display-kampanjer använder maskininlärning i alla delar av kampanjen. I den här artikeln kan du läsa om hur det fungerar.
Automatisering i sig är inte nytt i Google Display Network men så kallade “smarta” display-kampanjer är det. Targeting, bidding och annonserna i sig körs numera på autopilot och i botten hittar vi maskininlärning.
Systemet tar in rubriker, förklaringar, loggor och bilder för att skapa responsiva texter, display- och native-annonser. Buden placeras baserade på CPAs, för varje auktion efter att systemet beräknat konverteringsgraden.
Trivago och Hulu är några av de första annonsörerna som nu testar denna Beta.
Så här skriver Google på sin support:
Smart display campaigns combine your assets — headlines, images, and so on — to create image and text ads. They can even transform into native ads, blending seamlessly into the fonts and feel of publishers’ sites. Over time, your ads optimize based on what wins you conversions.
Innan du sätter igång ska du uppfylla följande krav:

  • Make sure that you’ve set up conversion tracking and that you meet the conversion-based eligibility requirements. To set up a Smart display campaign, you need to have gotten at least 50 conversions on the Display Network—or at least 100 conversions on the Search Network—in the last 30 days.
  • Make sure you have sufficient daily budget to account for at least 10–15 times your target CPA bid.
  • Gather your ad’s assets like headlines, descriptions, images and logos.