Här är det nya typsnittet från BBC som kan göra allt bättre

Det är inte ofta jag tänker på typsnitt men det gör tydligen BBC som utvecklat ett helt nytt typsnitt som ska göra allt så mycket bättre än Arial eller Times New Roman.
Det är BBC Sport som legat bakom utvecklingen av det nya typsnittet (font) som nu ska rullas ut över hela BBC och alla dess skrivna utgåvor samt tjänster. Typsnittet är framtaget för att vara särskilt tydligt på mobila enheter och ska spara BBC pengar.

Typsnittet är döpt till BBC Reith efter grundaren av BBC, Lord Reith. Enligt Colin Burn som är designchef på BBC är dagens typsnitt som Gill Sans, Arial och Neue Helvetica “developed [in the] last century and work well in print but that they don’t always show up clearly on small screens”.
Det nya typsnittet ska även spara pengar för BBC som tills nu varit tvungna att betala licenser för att använda andras typsnitt.