De blir första certifierade Snapchat-partnern i Norden

Under 2017 lanserade Snapchat “The Creative Partner Program” med syfte att knyta till sig kreativa partners för att utveckla och höja användarupplevelsen kopplat till annonseringen på plattformen.

Nu står det klart att The Amazing Society blir Snapchats första certifierade partner i Norden.

– “Att blir utvalda som den första certifierade Snapchat-partnern är naturligtvis ett erkännande vi är väldigt stolta över samtidigt som det öppnar upp bättre möjligheter för oss att ta marknadsföringen på Snapchat till en ny nivå.” säger Tobias Franzén VD på The Amazing Society.

Den sociala medieplattformen har fortsatt att växa kraftigt och har breddat sin användargrupp från den ursprungliga åldern 13-17 år till 35+ bland användarna i Sverige.

– “Efterfrågan och nyfikenheten på Snapchat har bara vuxit hos våra kunder och vi har genomfört många framgångsrika kampanjer på plattformen,” säger Tobias Franzén.