Här är de nya jobben – och här är de som försvinner

Kulturkurator, technovator och konceptdirigent. Det är nya yrkesroller som vi kommer att få se alltmer av på framtidens arbetsmarknad. Är du däremot digital analytiker eller CEO-specialist riskerar du att ditt jobb tas över av en robot. Det visar en nyligen genomförd undersökning av rekryteringsbolaget Bohmans Nätverk.

Digitaliseringen stöper snabbt om invanda roller – inte minst på marknadssidan. I en alltmer komplex omvärld där medielandskapet fragmenteras och där it och marknad smälter ihop, krävs nya kompetenser som kan förstå och utnyttja de nya möjligheter som uppstår.

– De företag som genomgått en digital transformering kan arbeta betydligt mer kundorienterat än förut, men det kräver också att de har kompetens att jobba på nya sätt, mer tvärfunktionellt och innovativt. De nya yrkena uppstår för att svara mot de behoven, säger Erik Haglöf, vd på Bohmans Nätverk.

De nya yrkesrollerna:

Bohmans nätverk identifierar i undersökningen sju nya yrkesroller som kommer att bli allt vanligare i takt med att organisationer genomgår en digital transformation (alltså som har genomgått en digitaliseringsprocess i flera steg för att bli allt mer effektiva, transparenta och kundorienterade).

Technovator

En person som kan översätta tekniska lösningar till sammanhållna kundupplevelser.

Kulturkurator

En resurs som endast fokuserar på att utvärdera, förbättra och utveckla företagskulturen.

Konceptdirigent

Tar över efter kreatörerna när fokus skiftas från kreativitet till att skapa koncept.

Affärsinspiratör

Projektledare och affärsutvecklare i ett. Jobbar agilt och tvärfunktionellt för att dirigera och driva varumärkesbyggande aktiviteter på ett smidigt sätt.

Varumärkesarkitekt

En person som säkerställer att kundupplevelsen är sammanhållen och konsekvent i alla kanaler.

Projektkatalysator

Utvecklar projekt och jobbar tvärfunktionellt med affärsutveckling. Får saker att hända och kan argumentera för idéer både ur ett affärsmässigt och kulturellt perspektiv.

Varumärkesoperatör

Ser till att varumärket får liv internt så att varumärkeslöftet efterlevs och utstrålas såväl internt som externt.

Yrkena som automatiseras och försvinner:

Undersökningen visar också att flera jobb försvinner med den digitala transformationen. Främst handlar det om jobb som hanterar stora datamängder.

SEM-specialist

Specialist på sökmotorsmarknadsföring.

SEO-specialist

Specialist på sökordsoptimering.

Digital Analytiker

Specialist på att mäta och analysera det digitala landskapet.

Medieköpare

Specialist på att göra medieval för att nå rätt målgrupp vid rätt tidpunkt med rätt budskap.

– Att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras är något vi hört i några år, men det är nu det verkligen händer. När automatiserade jobb försvinner, kan fokus flyttas från rapportering av data till analys. Det frigör resurser för till nya konkreta idéer och projekt, som i sin tur gör att nya kompetenser efterfrågas, säger Erik Haglöf.

Undersökningen Framtidens Byrå grundar sig dels på djupintervjuer med 20 marknadsdirektörer och byråledare på kommunikationsbyråer, och dels på en enkätundersökning bland 200 beslutsfattare på marknadsorganisationer och kommunikationsbyråer i Sverige.