Här är de mest efterfrågade kompetenserna 2017

Motiverad, engagerad, ansvarsfull och kommunikativ. Det är kompetenserna som alla vill anställa, visar en ny rapport från utbildningsföretaget Nackademin, baserad på en analys av nära en miljon platsannonser. Rapporten visar även på en ökad efterfrågan av kompetens inom automatisering, digitalisering, IOT och VR.
Kompetensrapporten 2017 visar att arbetsgivare i stor utsträckning letar efter samma typ av person – samma egenskaper förekommer i nästan hälften av alla platsannonser idag.
– År 2017 letar arbetsgivarna efter medarbetare med egenskaper som engagerad och motiverad. Det tyder på att själva inställningen till arbetet är viktigare än faktiska kunskaper. Färdigheter – förmågan att omsätta kunskaper till handling – är allt viktigare, vilket ligger i linje med andra rapporter från arbetsmarknaden. Troligtvis ser vi en konsekvens av den snabba förändringstakt som präglar arbetsmarknaden idag och i framtiden, säger Martina Lindgren, marknadschef på utbildningsföretaget Nackademin.
Teknisk kompetens inom nya områden blir allt mer efterfrågat, visar årets rapport. IOT, VR och automatisering är exempel på kompetenser som är mer efterfrågade idag, jämfört med för ett år sedan.