Här är alla vinnare i Strategy Awards 2019

Kategorierna i Strategy Awards skiljer sig från andra tävlingar genom att de utgår från syftet, eller den utmaning arbetet ska möta.

Bidrag kan tävla i sju olika kategorier. Dessa är utformade för att – så långt det går – ställa likvärdigt analys- och insiktsarbete mot varandra i jurybedömningen.

Lansering

Kategorin Lansering utgår från syftet som är att lansera ett nytt varumärke, en ny produkt eller ett nytt erbjudande. Att få människor att uppmärksamma en nyhet. Årets jury tyckte att ANR/BBDO lyckades bäst med detta med kunden Arla med kampanjen; ”Sommarmjölk”.

Motiveringen från juryn löd: Genom tydliga mål, lyhördhet, väl underbyggda insikter och strategiska vägval guidades kreatörer och teamet mot det gemensamma uppdraget –

Att sätta Arlas mjölk i ny dager och på så sätt öka försäljningen. Med sin kampanj Sommarmjölk lyckades Arla lansera sin mjölk på ett sätt som effektivt och enkelt skar igenom, vilket gjorde att de stod ut i mejerihyllan. I en tid där mejeriprodukter svartmålats av såväl media som konsumenter skiftade Sommarmjölkskampanjen fokus från miljöpåverkan till välmående för den viktigaste komponenten i produkten, korna.

Som resultat vändes åratal av sviktande volymförsäljning till en positiv och tillsammans med ökningen av en rad relevanta perceptioner kan man lugnt sagt säga att strategin bakom lanseringen var lyckad!

Opinion

I kategorin Opinion är syftet att driva en fråga, skapa dialog, debatt och en arena som ger en organisation eller hel bransch utrymme att agera och kommunicera. Att skapa eller styra förutsättningarna för att spela en roll och utvärderas. Det kan t ex handla om att påverka värderingar och normer hos allmänheten. Juryn utser här Le Bureaus kampanj för Arbetsförmedlingen; ”Arbetsförmedlingen – Gör plats!” till årets vinnare!

Motiveringen från juryn: Att se möjligheter där andra ser problem är den viktigas-
te uppgiften vi har som bransch och yrke. Det är också utgångspunkten för den här kampanjen.

Genom en särdeles välformulerad och välmotiverad argumentation känns det helt självklart att den här vinnarens strategi går på tvärs mot tio års kampanjande i motsatta och andra riktningar. Vi ger plats åt denna vinnare som bryter ny mark och lyfter det många skulle sett som en svaghet till en alldeles särskild styrka. Ja, vi är överens med er, ni kan mer än vi tror!

Beteende

Beteende är den tredje kategorin som lyfts fram, här är syftet att direkt påverka handlande och beteende. Att få människor att agera. Det kan t ex handla om att få dem att köpa, besöka en fysisk eller onlinebutik, ladda ned en app, delta i en aktivitet, dela en post eller någon annan form av fysiskt agerande. I år lyckades ANR/BBDO bäst med detta med kunden Arla i kampanjen ”Sommarmjölk”.

Juryn i kategorin Beteende motiverade sitt beslut så här: Vinnaren i beteendekategorin kommer från en produktkategori i motvind. På grund av en stridslysten och framgångsrik konkurrent har det dessutom varit uppförsbacke. Men med hjälp av en hållbar röd tråd hela vägen från insikter till kampanjutformning har solen ändå börjat lysa över försäljningssiffrorna – och över korna, som får gå ute längre på året. Vinnaren är alltså Arla Sommarmjölk. Juryn vill även utdela ett specialpris för en bra inlämning.

Attityd

Kategorin Attityd utgår från syftet som är att förändra eller förstärka attityder till en produkt, ett
varumärke, en kategori, organisation eller företeelse. Att påverka människors inställning och
t ex förändra eller förstärka vad de känner, tänker, tycker eller vet. Jurygruppen tyckte att Åkestam Holst Noa var bäst på detta med kunden Arla med kampanjen; ”Bara mjölk smakar mjölk”.

Motiveringen från juryn löd: Strategi handlar om vägval. När man gjort tillräckligt många val, återstår endast det viktigaste. Enklare kan det inte bli.

Nisch

I kategorin Nisch är syftet att nå in till en tydligt avgränsad målgrupp eller en mindre,
väl definierad, del av befolkningen genomen matchande, specifikt riktad aktivitet. Målgruppen kan definieras utifrån t ex demografi, sociodemografi, attityder, intressen eller fysiskt eller digitalt beteende. Juryn utser här Ingos kampanj för Burger King; ”Craft a Western Whopper” till årets vinnare!

Motiveringen från juryn: Få målgrupper är så duktiga på att undvika reklam som unga vuxna. Att därför kunna nå denna svårtillgängliga målgrupp genom att skapa en egen funktion i ett hett eftertraktat spel kanske låter enkelt, men är väldigt begåvat. Genom att motivera streamers och journalister att samla virtuella ingredienser att laga över en öppen eld skapades en unik och tydlig varumärkeskoppling, samtidigt som en digital spelupplevelse bryggades över till en genuin smakupplevelse. Smarta insikter, fantastisk lösning och imponerande resultat är guld värt.

Kontext

Kontextkategorin har som syfte att påverka människor genom valet av sammanhang och/eller ka-
naler. Att sammanhanget/kanalen är budskapet, inte bara en passiv förmedlare. T ex genom att den valda kanalen och målgruppen har hög affinitet eller att kanalen förstärker eller förhöjer bud-
skapet extra väl. Här tyckte juryn att Prime Weber Shandwick lyckats allra bäst med kampanjen ”The out of home project” för Clear Channel.

Motiveringen lyder: Det vinnande bidragets strategi och lösning passar som hand i handske. Produktens fördelar och vägen till målet blir väldigt tydlig för alla. Både för köpare och säljare, men också för alla andra som bor och lever i den stora staden och därför påverkas av dessa produkter vare sig man vill eller inte.

Med det vinnande bidraget visar man på ett relevant och tydligt sätt vad man kan göra med sin
produkt – men också att man värdesätter socialt ansvarstagande. Man gör det på ett elegant sätt genom att använda sin teknik och sätta den i ett sammanhang. Denna gång genom att visa vägen till mat och värme för stadens hemlösa under kalla de vinternätterna.

Internationellt

Internationellt är kategorin där är syftet att engagera människor, oavsett syfte i övrigt, i tre länder eller fler. T ex genom att engagera och nå in till människor bortsett från geografiska grän-
ser och trots kulturella skillnader. I år lyckades konstellationen Acne/Heat/Deloitte Digital bäst med detta med kunden Instagram i kampanjen ”Make Boring Less Boring”.

Juryn i kategorin Internationellt motiverade sitt beslut så här: Vad är en kampanj, vad är en innovation, vad är en funktion? Gränsdragningen är svårare än någonsin att göra, men kanske också mindre och mindre relevant. Det är svårt att göra något som håller ihop över en marknad. Det är ännu svårare att göra något som håller ihop över 30. Med en insikt lika enkel som sann har den här vinnaren genom att sänka ribban lyckats att hålla ihop 5.000 enheter och visat att data, kreativitet och konvertering hänger ihop. Helt enkelt genom att sänka ribban och visa att boring is less boring.

Byrå- och kundtoppen

ANR vinner två förstaplatser, Åkestam & Holst tar hela sex pallplatser tätt följd av Ingos fyra.
Den största vinnaren blev Arla med tre första platser med Burger King på andra plats med en
förstaplats och två andraplatser.