Har Adobe hittat lösningen på cookie-problemet?

För att komma runt problemen med Cookies har Adobe tagit fram ett nytt mått som de kallar för People Metric. Enligt dem är det nämligen så att en person har i snitt 1,14 enheter, vilket är good enough för Adobe, som nu använder måttet för både kampanjer och mätningar.

Här är definitionen enligt Adobe: “The People metric is the count of people (or groups of devices) based on Adobe’s Device Graph. The People metric is an Analytics reporting metric that helps you attribute devices to people. It provides a people-based view of marketing, letting you measure visitors’ activity across all of their devices. Think of it as a de-duplicated version of Unique Visitors, and you can use the People metric for analysis where you previously used Unique Visitors.”

Enligt Adobe fungerar deras modell så bra att den till och med justeras över tid och blir lägre än exempelvis antalet Cookies som alltid ökar.

“In this example, assume there is a fixed set of visitors. If you run a report for a fixed time frame in the past, it displays a fixed set of visitors. If the Device Graph outputs the data shown on the left graphic in week 1, that results in 90 People. A week later, after the next run of the Device Graph, new information is taken into account. If you run the same report that you did a week ago, the number of people has gone down to 84. History has changed because the Device Graph provided new information about which devices should be grouped together,” förklarar Adobe.

Kanske har Adobe hittat Holy Grail för att mäta hur många som gör något på webben. Enda problemet är att du måste köpa av Adobe för att få tillgång till systemet. Tänk om någon kunde göra samma lösning fast helt öppen och tillgänglig för alla.

Här kan du läsa mer.