Hantera tillgången till Google Analytics genom användargrupper

I ett företag är det inte säkert att man vill att alla med tillgång till Google Analytics ska kunna komma åt alla delar i verktyget. Att hantera allas individuella access är dock ett omfattande arbete, i synnerhet om det är flera konsulter och hög personalomsättning. Med Googles nya användargrupper blir det enklare att hantera vilka personer som har tillgång till vilka delar av Analytics.

Förra veckan meddelade Google att de lägger till en funktion för användargrupper, vilket innebär att det nu går att skapa mallar för olika access. Sedan är det enkelt att lägga till eller ta bort personer från en hel grupp, snarare än att ändra tillgången till Analytics för varje enskild individ.

För att komma åt funktionen måste du dock prenumerera på minst en produkt i Google Analytics 360 Suite, vilket innefattar bland annat Analytics, Tag Manager eller Optimize. Därefter är det enkelt att koppla ihop Google Analytics med ditt 360-verktyg och börja skapa användargrupper.

För att skapa en grupp går du till Admin-sidan i Google Analytics (kugghjulet längst ner i menyn till vänster), leta dig fram till User Management-fliken, klicka på plus-ikonen i över högra hörnet och väl “Add new groups”. Sedan kan du välja vilka grupper som får tillgång till vilka funktioner, och därefter populera gruppen med personerna i systemet.

Det hela ligger även väl i linje med GDPR, då det är viktigt att begränsa tillgång till personuppgifter för personer som inte behöver dem. Genom att sätta upp användargrupper går det att ge varje grupp precis den tillgång till data som de behöver, utan risk för att de kommer åt andra delar av systemet.