Halva världen kommer vara online innan 2016 tagit slut

Enligt uppgifter från FN så räknar man med att nästan halva världens befolkning kommer ha tillgång till internet när väl det nuvarande året är slut. Orsaken är främst de mobila nätverkens utbredning och fallande priser – men den fattiga delen av världen fortsätter att ligga efter.

Detta skriver Reuters, som citerar en FN-rapport från dess internationella telekommunikationsorgan ITU (International Telecommunications Union). Rapporten konstaterar också att “människor år 2016 går inte online de är online”.

Det visar sig att 80 procent av befolkningen i de utvecklade länder använder internet. Siffran är dock bara 40 procent i så kallade utvecklingsländer och bara 15 procent i de allra minst utvecklade länderna.

Detta gäller några av Afrikas fattigaste länder, där bara en av tio har internet. De som saknar uppkoppling är ofta gamla, kvinnor, underutbildade, fattiga och bor på landet.

Men globalt sett går det framåt, även om en bit är kvar till FN:s mål, som är att 60 procent av världens befolkning ska ha internet år 2020. Siffran just nu är 47 procent, ungefär 3,5 miljarder människor.

Internets fortsatta utbredning beror alltså till stor del på 3G och 4G-näten, som blir allt fler. Det är också allt billigare att komma ut på nätet, mycket just då mobiltelefonerna och mobilavtalen sjunker i pris.

Läs mer: Mobilen spås stå för 75 procent av all internettrafik i världen

Men glappet är stort till länder längst ner i statistiken, där några ligger upp emot 20 år efter de ledande regionerna. En orsak till detta är att vissa tjänster fortfarande kostar för mycket för de allra fattigaste, och en annan är bristen på hållbar infrastruktur på landsbygden.