Hälsosamma verksamheter kräver aktiva hälsoinsatser

Nyligen arrangerades Healthy Business av EuroAccident tillsammans med SIME och Actiway. Målet var att lyfta medvetenheten och utmana tankar kring hälsosamma verksamheter. Under ledning av Ola Ahlvarsson söktes svaret på frågan ”om alla förstår att vi presterar bättre om vi mår bra på ett individuellt plan, varför fungerar det inte likadant på ett företagsplan?”. Svaren fann vi i de många talare som delade med sig av insikter, funderingar och spännande framtidsutsikter om människans framtida företagshälsa.

Såväl fysisk som psykisk hälsa berördes och rapparen Petter beskrev sin resa som en strävan efter ökat välmående. Med ett sådant fokus handlar det inte om antingen kost och motion eller mindfulness och kreativitet, utan allt hänger ihop. Därför behöver företag också satsa på bättre välmående hos sina medarbetare, vilket innefattar olika former av aktiviteter.

Torbjörn Eriksson från Tenant & Partner menar att det går att hjälpa medarbetarna att skapa välmående. Dels genom att låta medarbetarnas talang och passion få styra arbetet, och dels genom att tillhandahålla flera olika typer av friskvårdsaktiviteter. Alla kommer inte att delta i allt, men successivt kommer medarbetarna själva att komma med förslag på aktiviteter. Att bara fokusera på en typ av aktivitet kan leda till att bara några få deltar, samtidigt som övriga antingen känner sig förbisedda eller tvingade att delta av sociala skäl.

Det mentala välmåendet går också att arbeta med menar Julia Anjou, huvudsakligen genom att stimulera vår kreativitet och vår nyfikenhet. Ett enkelt sätt är då att umgås med personer som är olik dig själv, att exempelvis luncha med personer från andra avdelningar. På så sätt ges nya perspektiv på situationer, och därmed väcks en nyfikenhet och en önskan att utforska.

Medarbetarna behöver få möjlighet att agera fritt och känna att ledningen litar på dem. Att ha en känsla av autonomi och möjlighet att utvecklas både i fråga om relationer och som person är avgörande för att medarbetarna ska kunna motiveras själva och inte enbart av yttre faktorer. Och att medarbetare som motiveras av inre faktorer presterar bättre än de som motiveras av yttre faktorer är ingen nyhet.

Läs även: 8 steg till mer engagerade medarbetare

Dock har flera verksamheter svårt att spendera pengar på sådant som inte är kärnverksamhet. Tanken är att om de inte satsar på kärnverksamheten kommer de snart inte ha någon verksamhet. Men det har genomförts flera studier på ”Hälsans ROI”, dvs vad det är värt att satsa på hälsa. Resultatet brukar landa på mellan 3-7 gånger pengarna tillbaka i form av ökad produktivitet, lägre sjuktal och högre medarbetarnöjdhet. Men som Jan Tern, fd friskvårdsansvarig på Volvo, uttryckte det ”även om vi bara får ett 1:1 förhållande på spenderade hälsopengar så har vi i alla fall roligare”.

Risken för att inte få tillbaka pengar investerade i hälsa verkar således ganska liten, och allt fler börjar hålla med om att personalens välmående i allra högsta grad är att klassa som kärnverksamhet!