Hälften av svenskarna tränar med teknikstöd

Teknikstöd blir allt vanligare även i träningssammanhang visar Fitnessrapporten 2019 som företaget Garmin nyligen låtit göra.

I undersökningen ville Garmin ta reda på hur, vad och varför man tränar i de Nordiska länderna. Resultatet var i korthet att Norrmännen tränar mest, Danskarna minst och Svenskarna tar (föga förvånande) lagomplaceringen i mitten. 50% av svenskarna tränade dessutom med någon form av teknikstöd såsom träningsklocka, aktivitetsarmband, app i telefonen eller liknande. För norrmännen var siffran 55% medan endast 46% av danskarna använder teknik när de tränar. Garmins Director of Public/Media Relations, Marcus Bjärneroth, kommenterar resultatet: “Vi ser att intresset för smidig teknik ökar, en klocka med funktioner som tid-, puls-, stress och sömnmätning ökar effekten av din träning så väl som din återhämtning.”

I undersökningen ställdes också frågan om träningen blir roligare och mer motiverande om den mäts på något vis. Det var något som 58 procent av norrmännen, 57 procent av svenskarna och 47 procent av danskarna höll med om. Det går i linje med ett ökat intresse för teknik i samhället i stort, så det är inte förvånande att intresset för teknik i träningssammanhang också ökat.

Detta är bara ett av många resultat som visar på hur lika de tre länderna trots allt är när det kommer till träning och hälsa. Vad gäller mängden träning så skiljer det sig också förhållandevis lite åt. I Danmark tränar 64% minst en gång i veckan, medan motsvarande siffror för Sverige och Norge är 73% respektive 77%. 65% av svenskarna tränar dessutom för att känna sig piggare och gladare. Trots det visar en undersökning som Elin Ekblom Bak, docent i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm, gjort att nästan varannan svensk har farligt dålig kondition.

Hennes forskning har gjorts på 350.000 personer mellan åren 1995 och 2017, och visar att genomsnittssvenskens kondition har försämrats med 10%, vilket kan leda till sjukdomar såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Därför är det glädjande att Garmins undersökning bland annat visar att det mellan 2017-2018 skett en stor ökning av personer som cyklar till och från jobbet. Ökningen är störst i storstadsregionerna där Stockholm visar en ökning på hela 55%, Göteborg en ökning med 12% och Malmö en ökning med 6%.Delar av ökningen kan sannolikt bero på elcyklarna, som ökat i försäljning med 20% mellan 2018-2019.

Slutsatsen som går att dra av detta är att teknik på olika sätt verkar bidra till att fler tränar och tycker det är roligt med träning. Såväl genom att underlätta vardagsmotion som att mäta framstegen. Med tanke på Elin Ekblom Baks undersökning om konditionen hos svenskarna är det välkommet med lösningar som kan få svenskarna att röra mer på sig.

Undersökningen gjordes av undersökningsföretaget Sifo, som via ett webbformulär intervjuat 1100 personer i Sverige.

Du hittar hela undersökningen här:
Fitnessrapporten 2019