Hälften av svenskarna är eller skulle vilja vara egenföretagare

I en undersökning som Gfk Norm genomfört åt Huawei framkommer det att mer än hälften av svenskarna är eller skulle vilja driva eget företag. De främsta anledningarna uppges vara att kunna styra över sin egen tid och att kunna göra det man brinner för.

Undersökningen genomfördes under april månad och talar sitt tydliga språk, 47 % av de 1.000 tillfrågade svenskarna skulle vilja starta eget, och 8 % gör det redan. Dock menar 10 % av de som svarat på undersökningen att de inte vågar ta steget att bli egenföretagare. Undersökningen frågar dessvärre inte vad det är som hindrar dem, men trots det menar 37 % att de gärna skulle starta eget, antingen nu eller i framtiden.

Det är något fler män än kvinnor som vill bli egenföretagare, och nästan dubbelt så många män som kvinnor driver redan eget. Bland både män och kvinnor är möjligheten att styra över sin egen tid det argument som väger tyngst, men på andra plats ser männen möjligheten att tjäna pengar åt sig själv som viktigt, medan kvinnorna ser möjligheten att jobba med något de brinner för.

Ungefär en tredjedel menar att möjligheten att kunna arbeta hemifrån eller från valfri plats är viktiga anledningar för att starta eget. Det är sannolikt något som blivit viktigare i takt med ökade möjligheter till att arbeta på andra platser än på ett kontor. Samtidigt börjar även allt fler företag erbjuda sina anställda möjligheten att arbeta från andra platser, även om det så klart finns anledning att vara på kontoret ibland. Men det innebär att mobiliteten inte enbart är en fördel för de som driver eget, utan är en möjlighet även för de som har en anställning, om än kanske inte i samma utsträckning.

Så om du har funderat på att starta eget är du långt ifrån ensam. Men frågan är om du är en av de som svarar ”Ja, absolut” eller ”Ja, men jag vågar inte ta steget”. Att vara egenföretagare innebär både fördelar men även nackdelar, så det är värt att fundera på hur arbetet kommer att se ut innan du säger upp dig från ditt jobb. Ha en tydlig affärsplan, och fundera på hur lång tid det kommer ta att komma upp till samma inkomstnivå som du har idag. Att ha realistiska förväntningar och mål är sannolikt en av de viktigaste sakerna att ha med sig, förutom ett stort mått av entusiasm så klart.