Vi har stängt från 1 april 2020
Keymetrics

Hälften är tveksamma vem som har bäst invandrarpolitik – visar Sifo-undersökning

Sifo har genomfört en undersökning om invandringspolitiken på uppdrag åt SVT, enligt den har Sverigedemokraterna den bästa invandringspolitiken bland dem som har tagit ställning. Det är en ganska dyster och främlingsfientlig bild som målas upp om man läser alla resultat.

SVT-Sifo

47 procent är tveksamma till vilket parti som har den bästa invandringspolitiken. Sverigedemokraterna sticker ut och får flest andelar när man ställer frågan ”Vilket parti har den bästa invandringspolitiken” med 16 procent, följt av Socialdemokraterna som fick 12 procent av dem som tog ställning. Efter det är gapet stort till de övriga partierna. Kvinnorna är de som har svårast att ta ställning, med 59 procent som är tveksamma. De som stöder SD är främst män, 23 procent, och de är i åldersspannet 30-49 år, 22 procent.

Skall man aktivt söka upp de papperslösa och utvisa dem? 49 procent tycker att man aktivt skall söka upp och avvisa de papperslösa som har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Även här har vi en överrepresentation bland män, med 58 procent, samt bland dem i åldersspannet 30-49 år, med 60 procent.

På frågan om man tycker att Sverige har tagit emot invandrare i alltför stor omfattning, anser 44 procent att vi gör det. Återigen har vi en överrepresentation bland män, med 49 procent, och de i åldersspannet 30-49 år, med 53 procent.

Hur skall man tolka denna bild av invandringspolitiken bland svenskarna? Jag personligen tycker att det är sorgligt att vi har en sådan bild om våra medmänniskor. Vad tycker ni?

Läs hela inlägget och se nyhetssändning på SVT

Ta del av datatabeller från undersökningen från Sifo

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.