Håkan går till Media720

Håkan Helander börjar idag som seniorkonsult på Media720 och kommer närmast från Kapero.
– Med lång erfarenhet av att analysera mediemarknaden och medieföretags möjliga utveckling i kombination med att praktiskt genomföra förändringsarbete hoppas jag bli ett bra komplement till Media720s verksamhet. Att få fortsätta arbeta med företagsledningar, redaktioner och säljavdelningar runt om i landet till ökad effektivitet och lönsamhet känns spännande. Det finns mycket kvar att göra för de etablerade medieföretagen. Inte minst när det gäller att utveckla och anpassa sin verksamhet efter dagens medielandskap, säger Håkan Helander.
– Håkan är ett mycket värdefullt tillskott till vår konsultorganisation. Inte bara för att han har en enorm kunskap om media och förändringsarbete, inte minst när det gäller digital transformation. Han är dessutom en person som hanterar både strategiskt och operativt arbete, något som är Media720s seniorkonsulters styrka, säger Björn Lorentzi, vd Media720.