Hackad mobil
Hackad mobil

Hackad mobil? – så löser du problemet

När en mobiltelefon blivit hackad innebär det att obehöriga personer har åtkomst till enheten och dess data. Det här kan ske på olika sätt och konsekvenserna kan variera beroende på angriparens syfte. Här går vi igenom några vanliga sätt en mobiltelefon kan bli hackad på och vad det innebär.

Så kan din mobil bli hackad

 • Skadlig programvara (malware): angriparen kan infektera din mobiltelefon med skadlig programvara genom att lura dig att installera en skadlig app eller att klicka på en skadlig länk. När programvaran har installerats på enheten kan den övervaka dina aktiviteter, stjäla personlig information eller till och med ta kontroll över enheten.
 • Sårbarheter i operativsystemet: din mobiltelefon använder ett operativsystem (oftast iOS eller Android) som kan innehålla sårbarheter. Hackare kan utnyttja dessa sårbarheter för att få obehörig åtkomst till enheten.
 • Trådlösa nätverk: om din mobiltelefon ansluter till ett osäkert eller manipulerat trådlöst nätverk kan en angripare övervaka och få tillgång till all kommunikation som sker över nätverket. Det kan vara dina inloggningsuppgifter, personlig information och andra känsliga data.
 • Phishing-attacker: hackare kan använda phishing-metoder för att lura dig att avslöja dina inloggningsuppgifter eller annan känslig information. Detta kan ske genom bedrägliga e-postmeddelanden, SMS eller genom att skapa falska webbplatser som liknar legitima tjänster.

Konsekvenserna av att en mobiltelefon blir hackad kan vara allvarliga och nu ska vi titta lite närmare på några möjliga konsekvenser och vad de innebär.

Hackad mobiltelefon
Hackad mobiltelefon

Möjliga konsekvenser av att din mobiltelefon blivit hackad

 • Stöld av personlig information: hackare kan få tillgång till din personliga information, såsom kontakter, e-postadresser, kalenderhändelser, bilder och videor. Denna information kan sedan användas för identitetsstöld, utpressning eller för andra skadliga syften.
 • Ekonomisk skada: om din mobiltelefon är kopplad till dina bankkonton eller betalningsappar kan en hackare komma åt dessa uppgifter och genomföra obehöriga transaktioner.
 • Spårning och övervakning: om din mobiltelefon blivit hackad kan den vara under angriparens kontroll och användas för att övervaka dina aktiviteter. Det kan handla om exempelvis avlyssning av samtal eller inspelning av textmeddelanden.
Hackad mobil
Hackad mobil

Så märker du att din mobiltelefon har blivit hackad

Det finns flera tecken som kan tyda på att din mobiltelefon har blivit hackad. Här är några signaler som du bör vara uppmärksam på.

 • Batteriet laddar ur snabbt: om batteriet i din mobiltelefon plötsligt börjar tömmas snabbare än vanligt, kan det vara ett tecken på att det finns skadlig programvara som körs i bakgrunden. Hackare använder ofta resurserna på enheten för att utföra sina aktiviteter, vilket kan leda till snabbare urladdning av batteriet.
 • Oväntad dataanvändning: om du märker att din mobiltelefon använder mer data än vanligt, särskilt när du inte aktivt använder appar eller surfar på internet, kan det vara en indikation på att skadlig programvara överför data i bakgrunden.
 • Sämre prestanda: om din mobiltelefon plötsligt blir långsammare, fryser eller kraschar ofta, kan det tyda på att det finns skadlig programvara eller obehöriga aktiviteter som pågår i bakgrunden.
 • Oförklarliga appar och ikoner: om du upptäcker appar eller ikoner på din mobiltelefon som du inte har installerat eller som verkar misstänkta, kan det vara en indikation på att skadlig programvara påverkar enheten.

Om du misstänker att din mobiltelefon har blivit hackad är det viktigt att agera snabbt. Nu ska vi titta närmare på vilka åtgärder du bör vidta om du misstänker att din mobiltelefon har blivit hackad.

Skydda din telefon
Skydda din telefon

Så gör du om mobilen blivit hackad

Om du misstänker att din mobiltelefon har blivit hackad, bör du vidta följande åtgärder:

 • Isolera enheten: för det första bör du koppla bort din mobiltelefon från internet och stänga av trådlösa anslutningar som Wi-Fi, Bluetooth och mobildata. Detta hjälper till att förhindra hackare från ytterligare åtkomst till enheten.
 • Ändra lösenord: byt omedelbart lösenord på de konton som du har åtkomst till via mobiltelefonen, inklusive e-post, sociala medier, bankkonton och appar. Använd starka och unika lösenord för att öka säkerheten. Använd gärna en lösenordshanterare.
 • Avinstallera misstänkta appar: ta bort alla appar som du misstänker kan vara skadliga. Gå igenom din app-lista och avinstallera appar som du inte känner igen eller som uppvisar ett misstänkt beteende. Det är också bra att avinstallera appar som du nyligen installerade innan problemen började.
 • Uppdatera och scanna med säkerhetsprogram: se till att ditt operativsystem och alla appar är uppdaterade till de senaste versionerna. Uppdateringar innehåller ofta säkerhetsfixar som kan förhindra och åtgärda sårbarheter. Skanna din mobiltelefon med en pålitlig antivirusapp eller säkerhetsapp för att upptäcka och ta bort eventuell skadlig programvara.
 • Fabriksåterställning: om du fortfarande upplever problem eller misstänker att skadlig programvara inte har tagits bort, kan det vara nödvändigt med en fabriksåterställning. Detta kommer att radera all data på enheten och återställa den till fabriksinställningarna. Innan du gör en fabriksåterställning är det viktigt att säkerhetskopiera viktig data för att undvika förlust av information.
 • Övervaka konton och betalningar: håll noga koll på dina konton och betalningsmetoder för att upptäcka eventuella obehöriga aktiviteter eller transaktioner. Om du misstänker att dina betalningsuppgifter har blivit exponerade bör du omedelbart kontakta din bank eller kreditkortsleverantör.

Om du är osäker på hur du ska hantera en hackad mobiltelefon, bör du kontakta supporten hos din enhetstillverkare eller ta hjälp av ett professionellt företag för att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas.

Så undviker du att mobilen blir hackad i framtiden

För att förhindra att din mobiltelefon blir hackad, bör du vidta följande förebyggande åtgärder:

 • Håll operativsystem och appar uppdaterade: se till att både ditt operativsystem och alla appar på din mobiltelefon uppdateras till de senaste versionerna. Uppdateringar innehåller vanligtvis säkerhetsfixar som minskar sårbarheter.
 • Ladda ner appar från betrodda källor: installera endast appar från officiella appbutiker som Google Play Store (för Android) eller App Store (för iOS). Undvik att ladda ner appar från tredje parts-webbplatser, eftersom dessa kan innehålla skadlig programvara eller vara förfalskade.
 • Var försiktig med klickbara länkar och bifogade filer: öppna inte misstänkta länkar eller bifogade filer i e-postmeddelanden, SMS eller meddelandeappar om du inte är säker på deras källa och äkthet. Dessa kan vara phishing-försök eller innehålla skadlig programvara.
 • Använd starka lösenord: använd unika och starka lösenord för alla dina konton på mobiltelefonen. Aktivera även tvåfaktorsautentisering (2FA) där det är möjligt, vilket ger ett extra lager av säkerhet genom att kräva både lösenord och verifieringskod för att logga in.
 • Använd säkra anslutningar: anslut endast till säkra och pålitliga trådlösa nätverk. Undvik att ansluta till osäkra eller öppna Wi-Fi-nätverk som kan utgöra en risk för din enhet.

Genom att vidta dessa förebyggande åtgärder kan du minska risken för att din mobiltelefon blir hackad och skydda din personliga information och integritet.