Ha relevanta annonser om du inte vill associeras med fejknyheter

En studie av Rakuten marketing visar att 71 % av britter och 58 % av amerikaner associerar annonser med Fake News, men inte om annonsen var relevant och användbar.
Diskussionerna om att få material på internet gratis i utbyte mot att se reklam har intensifierats den senaste tiden. Men samtidigt blir allt fler användare trötta på reklam som inte riktar sig till just dem. Det har lett till att allt fler associerar reklam och annonser med fejknyheter, och ser reklam som irrelevant och opålitligt.
För en annonsör kan det vara förödande, eftersom det indirekt innebär att varumärket ignoreras eller uppfattas som opålitligt. Hela 45 % i Rakutens studie menar att de skulle lämna ett varumärke som gett dem en dålig erfarenhet, och ytterligare 19 % (totalt 64 %) skulle överge ett varumärke som de förknippar med dåligt agerande.
I dåligt agerande innefattas just missriktad eller missvisande reklam, något som allt fler konsumenter börjat få upp ögonen för. Det betyder samtidigt att allt fler börjar uppskatta annonser som är personaliserade och användbara.
Hela 70 % menar att de uppskattar reklam som är användbar för dem, och när reklamen knyter an till deras egna intressen. Detta gäller i synnerhet om reklamen är integrerad i övrigt material på ett sätt som inte stör upplevelsen.
Kontentan av det hela är att varumärken snabbt måste börja justera sina annonser för att bli mer anpassade efter vad konsumenterna vill ha. Annars riskerar de att bli marginaliserade, och deras reklam att uppfattas som opålitlig och icke trovärdig.