Ha över 6.000 annonser på Facebook samtidigt

Facebook har tagit fram ett nytt verktyg för annonsörer som de kallar dynamic creative. I verktyget kan en annonsör lägga in upp till 30 olika element som Facebooks AI pusslar ihop för att ge bästa effekt baserat på vem som ser annonsen. Totalt ger det upp till 6.250 olika möjliga kombinationer av annonsen, vilket ökar sannolikheten för konvertering.
Som annonsör kan du lägga till flera olika bilder, rubriker, texter och call to action som AIn sedan pusslar ihop på bästa sätt. Lite som en restaurang där du bestämmer råvarorna, och Facebook är kocken som lagar till olika rätter till de olika gästerna baserat på de råvaror du tillhandahållit.
Verktyget finns tillgängligt både i And Manager och Power Editor för Facebook.
En annonsör som väljer dynamic creative för sin annons kan lägga till följanda 30 element:
• 5 titlar eller rubriker
• 10 bilder eller videoklipp
• 5 ingresstexter
• 5 beskrivningar av annonsens länk eller video
• 5 call to action
Totalt kan dessa 30 sedan kombineras till 6.250 olika annonser. Dock menar Facebook att de inte kommer att leverera så många, eftersom flera av elementen sannolikt inte passar bra ihop. De kommer att skapa de kombinationer som har störst chans att generera en konvertering, allt för att öka effektiviteten för annonsören.
Annonsören kan själv gå in och analysera resultatet av de olika elementen, samt se hur väl annonsen varit effektiv i olika segment av användare exempelvis baserat på ålder eller kön. Det går med andra ord att se om en bild gett bättre resultat än en annan bild, vilket gör att det går att använda verktyget som en form av testverktyg för att undersöka hur väl olika element i en annons presterar.
Annonser skapade med dynamic creative kan sedan publiceras på flera olika ställen, såväl på Facebook som genom deras Audience Network. Däremot går det i nuläget inte att ha annonser med exempelvis en bildkarusell, utan bara annonser som har en ensam bild eller film. Formatet fungerar dessutom bara för annonsmålen konvertering, appinstallering och att driva trafik. Om verktyget får god effekt kommer det sannolikt att utökas med fler funktioner, eftersom det gör det enkelt för en annonsör att skapa mer personaliserade annonser utan att själv behöva skapa alla olika annonser i sin helhet. Nu återstår bara att se hur väl Facebooks AI lyckas pussla ihop de olika elementen för mest effektiva marknadsföring i varje enskilt sammanhang.