Guide: Så här tar du fram en strategi för influencermarknadsföring

En genomarbetad strategi för influencer marketing kommer att ge dig bättre effekt och tydligare resultat av din satsning.

I den här guiden får du veta mer om vikten av att ha en tydligt definierad influencer marketing-strategi, hur den kan hjälpa dig att nå verksamhetens övergripande mål, samt vilka konkreta delar som bör ingå i strategin.

Guiden är framtagen av Cure Media.

Här kan du ladda ned den guiden.