Guide: Allt du behöver veta om visselblåsning

Det har varit mycket skriverier om visselblåsning och visselblåsare den senaste tiden. Nyligen framkom det bland annat att Swedbank saknar en extern visselblåsarfunktion och alla larm går istället till cheferna.

Vi på Interaktiv Säkerhet har jobbat med visselblåsning i många år och har gedigen erfarenhet inom ämnet. Därför har vi sammanställt en guide med allt du behöver veta om visselblåsning.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning, eller whistleblowing, innebär att en anställd inom ett företag, organisation eller myndighet informerar ledningen om att något oegentligt sker. Syftet är alltså att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Detta görs enklast genom att visslarsystem, eller whistleblowingfunktion, där de anställda helt anonymt kan larma om missförhållanden.

Varför är det viktigt att ha ett visslarsystem?

Att ha ett visslarsystem är det bästa sättet att upptäcka bedrägerier och missförhållanden inom ett företag eller organisation. På så sätt kan ni förebygga risker inom verksamheten och lösa eventuella problem i tidigt skede. Samtidigt visar ni att ni är ett öppet och transparent företag som värnar om era anställda och deras åsikter.

Vad säger lagen om visselblåsning?

År 2016 kom en ny lag i Sverige som ger förstärkt skydd till visselblåsare. Lagen innebär att arbetstagare som utsätts för repressalier av sin arbetsgivare har rätt till skadestånd. Skyddet gäller endast vid larm om allvarliga missförhållanden – alltså brott som kan ge fängelse. Exempelvis bedrägerier, förskingring, mutor och miljöbrott. Lagen omfattar både privat och offentlig verksamhet.

Nyligen blev det också klart att EU för första gången inrättar regler för att skydda visselblåsare. Det nya visselblåsardirektivet ska skydda visselblåsare som larmar om bland annat bedrägerier, skatteflykt och korruption.

Varför ska jag anlita en extern leverantör av visselblåsarsystem?

Genom att anlita en extern leverantör av visselblåsarsystem får ni ett väl fungerande system för era anställda att rapportera misstänkta oegentligheter och missförhållanden. Ett externt system hjälper er att bedriva en säker och effektiv ärendehantering. Ni kan enkelt följa upp inkomna ärenden och få hjälp av erfaren personal vid eventuella problem.

Ett externt visselblåsarsystem kan också garantera anonymiteten hos era anställda. Ett företag som saknar en extern visselblåsarfunktion är Swedbank. Där går istället alla inkomna rapporter till cheferna, vilket blir ett problem om det är just chefen som omnämns i visselblåsarens rapport.

Varför är anonymitet viktigt för visselblåsaren?

För att kunna ha en framgångsrik visselblåsarfunktion krävs det att ni garanterar anonymitet för visselblåsaren genom hela processen. Det finns flera undersökningar som visar att de anställda inte vågar rapportera misstänkta oegentligheter ifall de inte garanteras anonymitet. Genom att erbjuda visselblåsaren flera olika anonyma kanaler där hen kan anmäla, har ni större chans att få in rapporter om misstänkta missförhållanden. Och ni kan snabbare åtgärda eventuella problem i er verksamhet.

Vi på Interaktiv Säkerhet erbjuder färdiga visslarsystem för både små och stora företag. Självklart kan vi också skräddarsy en lösning som passar just er verksamhet.

Kontakta oss gärna för mer information!