Greta-effekten: Ehandel rustar med en av nordens största solcellsanläggningar

E-handelsföretaget Jollyroom medverkar till att bygga en av Nordeuropas största solcellsanläggningar.

Jollyroom, som säljer barn- och babyprodukter på nätet, har tecknat avtal med fastighetsbolaget
Castellum och bygger just nu sista delen av Nordens största e-handelskomplex i Hisingens
logistikpark i närheten av Göteborgs hamn. Totalt blir det en samlad lagerkapacitet om 75 000 kvm.

Solcellstaket på den nya byggnaden i Hisingens Logistikpark blir Castellums enskilt största
solcellsanläggning hittills men även en av Nordeuropas största solcells-anläggningar som någonsin byggts. Det kommer omfatta ett 30 000 kvm stort solcellstak med en årlig elproduktion på ca 3,3 GWh, vilket motsvarar 660 standardvillors elkonsumtion på ett år. Hela Jollyrooms anläggning kommer alltså vara helt självförsörjande med denna solcellsanläggning.

Vi kommer bli helt självförsörjande med denna solcellsanläggning. Både kunder, leverantörer
och anställda förväntar sig att en modern och framtidsinriktad verksamhet jobbar aktivt och
konkret med miljö och hållbarhet. I denna utveckling skall vi ligga i framkant, säger Ole Sauar, VD på Jollyroom.