Graviz lanserar AI-baserat analysverktyg

Kommunikationsbyrån Graviz lanserar Telescope – ett digitalt verktyg som ska mäta marknadsinsatsernas verkliga effekter hos bolag och enligt dem själva “har potential att förändra det svenska näringsliv och analysbranschen”.
Telescope har grundats av Rodrigo Pozo Graviz och Frederique Pirenne, båda från affärskommunikationsbyrån Graviz. Den specialutvecklade algoritmen som är grunden till det digitala verktyget är framtagen av matematikerna Gabriel Isheden, Sebastian Rosengren och Carl Ringqvist.
Algoritmen gör det möjligt att utifrån historisk- och realtidsdata kunna urskilja uppfattningen av ett varumärke i kundmedvetandet och därefter identifiera problem- eller framgångsområden inom bolags marknadsinsatser.
– Vi tyckte att Telescope var ett otroligt intressant projekt då möjligheterna med AI är mycket stora om du har rätt data. Hos Telescope analyseras den insamlade datan mot sju parametrar. Ju mer data som vi kan ansluta till algoritmen, desto större möjligheter har vi att se hur företag bör driva sina verksamheter mer framgångsrikt, utifrån ett mer objektivt perspektiv, säger Carl Ringqvist.
Analysen består av 7 parametrar, där grunden är fyra av Kotlers P:n, product, place, price och promotion men där tre egna P:n adderats, preference, people och proposal. Datan som analyseras kan baseras på olika källor från statistik till marknadsundersökningar, kundrecensioner online eller reaktioner i sociala medier, men även från interna CRM-system eller årsredovisningar.
– I dagsläget mäter redan bolag många av dessa parametrar men man tittar inte på hur de integrerar med varandra. Om vi höjer priset, vad är då sambandet med de andra parametrarnas reaktion? Med Telescope tar vi bort magkänslan i val av marknadsinsatser och kan konkret visa på vilka parametrar bolag ska fokusera på baserat på data. Något som kommer att ge lönsamhet både i tid och pengar, säger Rodrigo Pozo Graviz, grundare till Graviz.
Genom algoritmen ska bolag kunna förstå och identifiera styrkor och svagheter i sina marknadsinsatser, hur de olika faktorerna påverkar varandra och hur de driver affären.
Personer i den här artikeln: