Googles reklamblockerare innebär tuffare annonsregler

Nu har Google officiellt gått ut med att de kommer introducera en reklamblockerare i Chrome. Detta kommer innebära betydligt tuffare krav på reklam än vad som finns idag, och många riskerar att bli blockerade.
De nya reglerna beräknas träda i kraft i början av 2018 enligt ett blogginlägg från Googles annonschef Sridhar Ramaswamy. Reglerna kommer givetvis även att gälla Google, och följer riktlinjerna från Coalition for Better Ads.
Läs även: Google Ad-blocker kommer inom sex månader
Målet är att inte reta användare genom att visa irrelevanta eller störande annonser. På så sätt räknar Google med att de annonser som syns får bättre verkan och minskar risken för att användare installerar en egen reklamblockerare.
För de som redan har en reklamblockerare inför Google även funktionen ”funding choices”. Det innebär att en publicist kan skicka ett meddelande till en användare som har en reklamblockerare installerad. Meddelandet går ut på att användare får välja att visa annonser på sidan, eller betala en summa för att fortsätta surfa.
Det kan tyckas som utpressning, men samtidigt finna annonserna på sidan för att de ger intäkter till publicisten för att kunna fortsätta driva sidan. På så sätt blir det snarare en ärligare affärsrelation mellan publicister och användare. I nuläget finns “funding choices” endast tillgängligt i Nordamerika, Storbritannien, Tyskland, Australien och Nya Zeeland, men det finns planer på att introducera det på flera marknader senare under året.
Google räknar dock med att många annonser kommer att blockeras, i alla fall initialt. Som stöd för att minimera antalet blockerade annonser har de tagit fram verktyget “Ad experience report”, som redan nu finns tillgängligt. Där kan publicister göras uppmärksamma på annonser som blockerats, samt vad som kan göras för att häva blockeringen. Målet är helt enkelt att skapa ett bättre annonsklimat.